Centerpartiet lokalt

Kärnkraft

Vi måste få ett energisystem som håller i längden.

Vi vill därför:

  • Att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart år 2040, fritt från kärnkraft och uranbrytning
  • Använda energikällor som är bra för klimatet, men som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften

Kärnkraft

Vårt mål är att Sveriges energisystem ska vara hel förnybart år 2040. Vi vill att Sverige vara ett samhälle som är fritt från kärnkraft och istället drivs av energi som till 100 procent är förnybar. Därför arbetar vi för ett långsiktigt hållbart energisystem.

Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet, men som inte orsakar de miljöproblem som är associerade med kärnkraften – uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar. Vi har inom Alliansregeringens energiöverenskommelse drivit igenom att inga subventioner får ges till kärnkraft, att vi inte ska ha fler reaktorer och att det inte kommer byggas någon ny kärnkraft utanför de platser där kärnkraft redan finns idag. Detta innebär att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun, energi- och klimatpolitisk talesperson   Följ mig på: https:/...