Kärnkraft

Kärnkraften står i dag för en betydande del av Sveriges energiproduktion och kommer sannolikt att göra det ett antal år framåt. Vi vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut. Men kärnkraften har svårt att klara sina investeringskostnader och ny kärnkraft tar mycket lång tid att bygga. Flera reaktorer har redan fasats ut, av ekonomiska skäl.

Centerpartiet vill:

  • Se mer förnybar energi och ett mål om fördubblad energiproduktion till 2030
  • Att kärnkraften ska bära sina kostnader, utan statliga stöd
  • Att en ny energiöverenskommelse görs, för långsiktiga spelregler framåt

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Låt marknaden bestämma om den vill investera i nya kärnkraftverk

Den som vill bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är, och har i över ett decennium, varit fri att göra det. Vi anser inte att svenska skattebetalare ska bekosta ny kärnkraft genom statligt stöd.

Vi har i och med Alliansregeringens energiöverenskommelse 2009, och i den nya överenskommelsen från 2016, fått igenom att kärnkraften inte ska få statligt stöd. Varken direkt eller indirekt.

Vi vill använda energikällor som inte orsakar de problem som kärnkraften är förknippad med, som uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar.

Kärnkraften måste stå på egna ben och kostnader

Vi anser att kärnkraften också ska betala mer av sina försäkringskostnader, som fortfarande är en subvention, eftersom ingen vill försäkra ett kärnkraftverk till fullo. För oss är det viktigt att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader. Den som vill bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är, och har i över ett decennium varit, fri att göra det.

Även fjärde generationens kärnkraftverk är en fråga för marknaden

Tekniken för fjärde generationens kärnkraft är inte kommersialiserad i stor skala och kostnaderna är ovissa, men troligtvis höga. Fjärde generationens kärnkraft står fortfarande inför stora tekniska utmaningar och kan inte ersätta ett geologiskt slutförvar eftersom det uppstår restprodukter som fortsatt kommer behöva lagras under lång tid.

Centerpartiet vill prioritera lösningar som kan stärka Sveriges energisystem här och nu. Vi är därför inte drivande för att fjärde generationens kärnkraft ska byggas och vill att satsningar på tekniken ska ske utan statligt stöd.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.