Kärnkraft

Kärnkraften står i dag för en betydande del av Sveriges energiproduktion och kommer sannolikt att göra det ett antal år framåt. Vi vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut. Men kärnkraften har svårt att klara sina investeringskostnader och ny kärnkraft tar mycket lång tid att bygga. Flera reaktorer har redan fasats ut, av ekonomiska skäl.

Centerpartiet vill:

  • Ge Svenska Kraftnät i uppdrag att bygga ut ledningskapaciteten för att öka effekten från befintlig kärnkraft
  • Att kärnkraften ska bära sina kostnader, utan statliga stöd
  • Att en ny energiöverenskommelse görs, för långsiktiga spelregler framåt

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Låt marknaden bestämma om den vill investera i nya kärnkraftverk

Den som vill bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är, och har i över ett decennium, varit fri att göra det. Vi anser inte att svenska skattebetalare ska bekosta ny kärnkraft genom statligt stöd.

Vi har i och med Alliansregeringens energiöverenskommelse 2009, och i den nya överenskommelsen från 2016, tydliggjort att kärnkraften inte ska få statligt stöd. Varken direkt eller indirekt.

Vi vill använda energikällor som inte orsakar de problem som kärnkraften är förknippad med, som uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar. Med tanke på hur lång tid det tar att bygga ny kärnkraft kan inte nya reaktorer på kort sikt ersätta fossil energi från Ryssland. Det går inte heller att återstarta nedlagda reaktorer, men däremot är det möjligt att producera mer el i de reaktorer som redan är igång i Sverige.

Kärnkraften måste stå på egna ben och kostnader

Vi anser att kärnkraften också ska betala mer av sina försäkringskostnader, som fortfarande är en subvention, eftersom ingen vill försäkra ett kärnkraftverk till fullo. För oss är det viktigt att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader. Den som vill bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är, och har i över ett decennium varit, fri att göra det.

Nya typer av kärnkraftverk är upp till marknaden

Tekniken för fjärde generationens kärnkraft är inte kommersialiserad i stor skala. Kostnaderna är ovissa, men troligtvis höga. Kärnkraften står fortfarande inför stora tekniska utmaningar och kan inte ersätta ett geologiskt slutförvar eftersom det uppstår restprodukter som kommer behöva lagras under lång tid. De fördelar med kortat slutförvar, som fjärde generationens kärnkraft för med sig, är en avfallsfråga och bör bekostas av dem som orsakar avfallet.

Små modulära reaktorer som serietillverkas diskuteras mycket som framtiden för kärnkraft. Tekniken är inte klar och först i slutet av nuvarande decennium förväntas de första kommersiella reaktorerna finnas på plats i världen. Det är därför inte en lösning för den som i dag vill sänka elpriserna eller fasa ut rysk energi.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.