Kraftvärme

Kraftvärme är en viktig del i det förnybara energisystemet. Kraftvärmen kan tillhandahålla lokalt producerad el, samtidigt som överskottsvärmen tas omhand för att värma bostäder och lokaler. Kraftvärmen och vattenkraften utgör stabila och reglerbara kraftslag som är nödvändiga för att kunna inkludera stora mängder sol- och vindkraft i elsystemet.

Centerpartiet vill:

  • Anta en nationell strategi för att stärka kraftvärmens konkurrenskraft.
  • Fasa ut den sista andelen fossila källor och ersätta denna med biokraft.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Kraftvärmen är och kommer fortsatt vara en fantastisk tillgång i Sveriges energisystem

Vi vill därför se en sammanhållen strategi för att stärka konkurrenskraften för kraftvärmen. Strategin ska inkludera åtgärder som syftar till att fasa ut den sista fossila andelen och främja användning av exempelvis biogas i produktionen.

Centerpartiet har också varit med och gett Skatteverket ett uppdrag som syftar till att utvärdera avfallförbränningsskattens effekter och undersöka möjliga ändringar i regelverket. Översynen ska bland annat granska skattens effekter på avfallsflöden samt effekterna på utsläppen, liksom påverkan på kraftvärmens konkurrenskraft.

Vi har också varit med och gett en utredare i uppdrag att undersöka huruvida fler undantag ska införas med syftet att förbättra materialåtervinningen.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.