Solenergi

Mängden energi som når jorden varje dag från solen motsvarar 15 000 gånger världens energiförbrukning. Genom att ta tillvara mer solenergi och omvandla den till el minskar vi utsläppen från fossila energikällor och elektrifieringen kan underlättas. De senaste åren har det blivit allt billigare att producera solel. Men utvecklingen i Sverige går fortfarande för långsamt. Vi vill att det ska bli både lättare och mer lönsamt för dig som vill ta tillvara på solenergin och omvandla till el, eller att äga andel från en solcellsanläggning.

Centerpartiet vill:

  • Öka andelen solel i Sverige, med ett mål på 15 TWh redan under kommande mandatperiod
  • Minska regelkrånglet och avskaffa energiskatten för dig som använder din egenproducerade solenergi
  • Andelsägare i solcellsanläggningar ska ges samma villkor som villaägare

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Politik som ger effekt på klimatet

Det finns en stor potential att öka den svenska produktionen av solel. I dag är energislaget kraftigt underutnyttjat och solenergin står bara för omkring en procent av landets elproduktion. Nu behövs en mångdubbling av solelsproduktionen, genom fler solceller på tak, fasader och mark som kan byggas ut snabbt – där finns det potential att nå minst 15 procent av den svenska elanvändningen år 2030.

Slopa skatten helt för egenanvändning av solel

För att öka den närproducerade elproduktionen vill vi helt slopa skatten för egenanvändning av solel. Vi vill också att privatpersoner ska få sälja sitt överskott av solel till grannarna. Därför vill vi också att det ska bli lättare att dra ledningar för att dela på solelen. Det innebär att ditt hus kan drivas av el från grannens solcellsanläggning, eller solcellerna i den lokala parken. På så sätt bygger vi solceller där det finns som mest sol.

Vi är stolta över att ha drivit igenom ”grönt avdrag”

Människor bör få sänkt skatt när de gör en klimatinvestering i sin lägenhet eller sitt hus. I stället för att vara hänvisade till krångliga subventioner.Vi har därför varit med och sett till att bidragssystemet ersatts av ett enkelt och effektivt ”grönt avdrag” som sänker skatten på solceller, batterilagring, laddstationer och annat som är viktigt för omställningen. För att bättre nyttja alla takytor vill vi att de som köper en andel i en solcellsanläggning ska få samma gröna avdrag för sin del av investeringen i sitt andelsägande, som den som bygger på eget tak.

Ställ krav på att statliga byggnader ska förberedas för solceller vid nybyggnation och renoveringar

VI måste inventera offentliga tak som kan lämpa sig för solceller redan idag.

De offentliga taken behöver ses som en strategisk resurs för elproduktion. Vi vill därför se nationella målsättningar, riktlinjer och vägledningar för hur Sveriges städer bättre ska utnyttja sina takytor.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.