Solenergi

Mängden energi som når jorden varje dag från solen motsvarar 15 000 gånger världens energiförbrukning. Genom att tillvarata mer solenergi och omvandla den till el kan vi lösa en stor del av energiproblemen i världen. De senaste åren har det blivit allt billigare att producera solel. Men i Sverige är det fortfarande onödigt krångligt och dyrt för dig som privatperson att köpa och installera solceller. Därför vill vi att det ska bli både lättare och mer lönsamt för dig som vill tillverka din egen solel att kunna göra det.

Centerpartiet vill:

  • Införa ett grönt avdrag som gör det billigare att producera egen solenergi hemma
  • Minska regelkrånglet och minska skatterna för dig som vill producera egen solel
  • Avskaffa solskatten

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Politik som ger effekt på klimatet

Sänkta skatter och mindre regelkrångel är bra sätt att öka mikroproduktionen av förnybar el. Det ökar andelen miljövänlig el på marknaden och snabbar på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt blir det bättre för dig som konsument.

Människor bör få sänkt skatt när de gör en klimatinvestering i sin lägenhet eller sitt hus. Istället för att vara hänvisade till krångliga subventioner. Centerpartiet föreslår att dagens bidrag ersätts med ett enkelt och effektivt ”grönt avdrag” som sänker skatten på solceller, batterilagring, laddstationer och annat som är viktigt för klimat och miljö.

Grönt avdrag är dubbelt så stort som ROT, och ger dessutom ersättning för delar av materialkostnaden. Det är ett viktigt förslag som Centerpartiet fått igenom i Januariöverenskommelsen, att ett nytt avdrag för grön teknik ska införas. Avtalet slår också fast att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, en ståndpunkt som Centerpartiet tydligt framfört i förhandlingarna.

Den som investerar i grön teknik vet vad som gäller, lägre skatt från början, istället för att som idag söka statligt stöd som kommer i efterhand. Förslaget innebär också att nya miljöinvesteringar får stöd, och att stödet utökas. Grönt avdrag utformas som ett dubblerat ROT-avdrag för arbetskostnaden, samt ett avdrag för materialkostnaden, upp till ett tak på 20 000 kronor. För investeringar i energilagring beviljas avdrag för materialkostnader på upp till 50 000 kronor.

 

För att öka den närproducerade eltillverkningen, vill vi slopa skatten för egenanvändning av solel. Vi vill också att du ska kunna göra skatteavdrag om du är bosatt i en lägenhet, men andelsägare i en mikroproduktionsanläggning. Tyvärr är det inte möjligt idag. Vi tycker också att privatpersoner ska få sälja sitt överskott av solel till grannarna.

Läs mer om vårt förslag grönt avdrag

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.