Centerpartiet lokalt

Vindkraft

Elen som kommer från vindkraft ökar snabbt i Sverige, och sedan 2006 har vindkraften femtonfaldigats. Men vi är inte nöjda och därför vill vi:

  • att vindkraften ska kunna öka ännu mer och producera energi för ett hållbart samhälle
  • lyfta fram den havsbaserade vindkraften, som är en outnyttjad källa

Vindkraft

Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen i Sverige. Den är också relativt enkel att i liten skala producera själv.

Andelen el som kommer från just vindkraft ökar snabbt. Sedan 2006 har elen från vindkraft femtonfaldigats. Vi kan ändå inte nöja oss utan måste fortsätta jobba för att den förnybara energiproduktionen ska kunna fortsätta att växa. Det vill vi göra genom tydliga delmål för ökad förnybar energi och energieffektivisering. Vi har också medverkat till en kraftig ambitionshöjning i elcertifikatsystemet, inom ramen för den energiöverenskommelse som slöts 2016, vilket kommer att öka utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar elproduktion ytterligare.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun, energi- och klimatpolitisk talesperson   Följ mig på: https:/...