För bankunion, men inte euro

sol-has-bg sol-light-text

EURON

Vi har länge påpekat riskerna med en gemensam valuta. Tanken med den gemensamma valutan inom EU var från början att knyta länderna närmare varandra och skapa tillväxt. När finanskrisen kom 2008 utvecklades ekonomin olika i varje euroland. Länderna hamnade i otakt med varandra. Flera euroländer drabbades hårt av krisen. Vi respekterar svenska folkets nej till att införa euro som valuta i Sverige.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige fortsatt säger nej till att införa euro som valuta.
  • Att Sverige ska gå med i EU:s bankunio

Euron

Vi vill att det ska vara möjligt för EU att utvecklas djupare på vissa områden, utan att alla länder behöver vara med. Redan i dag är Sverige med i Schengensamarbetet som innebär att det inte finns några gränskontroller bland de länder som är med, men vi är till exempel inte med i det gemensamma valutasamarbetet. På samma sätt tycker vi det är viktigt att några länder ska kunna gå vidare och fördjupa samarbetet inom olika områden, utan att alla behöver vara med.

Ja till svenskt medlemskap i EU:s bankunion

Vi är positivt inställda till ett svenskt medlemskap i EU:s bankunion. Den fungerar relativt väl för dem som är med och det är viktigt för Sverige att kunna vara med och påverka från insidan.

Grunden i EU-samarbetet, de fyra friheterna och den inre marknaden, är allt för viktiga för att det enda alternativet ska vara att lämna unionen om man är missnöjd med utvecklingen. Men vi vill inte att man ska kunna förhandla bort beslut som redan bestämts. Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet utan kännbara sanktioner. Grundläggande rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.