För bankunion, men inte euro

sol-has-bg sol-light-text

Ett starkt ekonomiskt samarbete

EU:s ekonomiska samarbete består av flera delar, däribland den inre marknaden, sammanhållningspolitiken, den ekonomiska och monetära unionen (EMU) och bankunionen. Sverige är en fullvärdig medlem i den inre marknaden, men är inte medlem i bankunionen. Vad gäller EMU ingår Sverige likt alla EU:s medlemmar, men vi deltar inte fullt ut eftersom Sverige inte infört euron som valuta. 

Vi är positivt inställda till ett svenskt medlemskap i EU:s bankunion. Syftet med bankunionen är att säkerställa att banker tar måttliga risker och att banker på obestånd kan hanteras under ordnade former med minsta möjliga kostnader för skattebetalarna. Vi anser att bankunionen fungerar väl och tycker att det vore viktigt och värdefullt för Sverige att kunna vara med och påverka från insidan. 

Centerpartiet har historiskt varit negativa till en anslutning till EU:s gemensamma valutasamarbete. Det är nu mer än 20 år sedan svenska folket fick rösta om euron. Det är inte säkert att de argument som då gällde för och emot ett svenskt euromedlemskap fortfarande gäller idag. Därför anser Centerpartiet att det är dags att tillsätta en utredning som ska reda ut för- och nackdelarna med en svensk euroanslutning. 

 

Centerpartiet vill:

  • att Sverige går med i EU:s bankunion. 
  • utreda för- och nackdelarna med en svensk euroanslutning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.