För decentralisering

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Detta ska EU inte göra

EU får inte fokusera på fel saker. Vi tycker exempelvis inte att EU ska lägga sig i de frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma om.

Hit hör frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, jakt och skogsbruk.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.