För fri rörlighet

sol-has-bg sol-light-text

Den inre marknaden och fri rörlighet

Vi tycker att det är den inre marknaden och den fria rörligheten som är EU:s viktigaste styrkor. Det vill säga att människor, varor, tjänster och kapital får röra sig fritt inom EU.

Men mycket mer kan göras. Det finns enorm potential i att öppna tjänstemarknaden och energimarknaden och skapa en verklig europeisk digital marknad. Slutenhet och nationella statliga monopol som gynnas nationellt får inte hindra fri konkurrens och framväxt av smarta lösningar som gynnar alla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.