För hållbart jordbruk

sol-has-bg sol-light-text

Jordbruk

EU:s gemensamma jordbrukspolitik spelar en viktig roll för ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, och för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vi vill se en jordbrukspolitik som är mindre detaljstyrd och mer resultatinriktad. I stället för stelbenta insatser på EU-nivå som är lika för alla måste varje medlemsland få större möjligheter att utforma sina egna miljöåtgärder för att få bättre resultat och mer faktisk miljönytta.

Vi ser med oro på hoten mot den biologiska mångfalden. Det behövs fler insatser inom jordbruket för fler betande djur, blommande ängar och pollinatörer.

Vi vill långsiktigt se ett att lantbrukarnas konkurrenskraft stärks, vilket ger förutsättningar för mer modernisering och innovation. Därför vill vi också satsa mer på investeringar, men också underlätta för kunskapsöverföring och att lantbruket snabbt kan testa nya innovativa metoder för bättre konkurrenskraft och för ett mer klimat- och miljösmart jordbruk. Vi vill också se att lantbrukarens ställning i livsmedelskedjan stärks.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.