För klimatet och miljön

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Det är samtidigt en fråga där Sverige kan spela en avgörande internationell roll som föregångsland, och där vårt ledarskap kan leda till jobb, tillväxt och affärsmöjligheter i Sverige. Genom EU har vi en fantastisk möjlighet att vara med och utveckla spelregler för hela unionen. Centerpartiets klimat- och miljöpolitik präglas av höga ambitioner, grön industrialisering och teknikoptimism. Vi ser näringslivet som möjliggörare till ett bättre samhälle. För oss går värnandet om miljön hand i hand med klimatomställnigen.

Sverige borde leda EU:s klimatpolitik. Istället har Sverige en regering som är oförmögen att ta problemen på allvar. Som höjer utsläppen i samma takt som de sänker Sveriges anseende utomlands. Istället för att leverera en klimatpolitik som leder till att Sverige når klimatmålen vill Tidö-partierna ändra målen. Sverige borde vara ledande inom EU i klimatarbetet och skaffa oss konkurrensfördelar för den gröna omställningen. Inte släpa efter och fördröja klimatomställningen på det sätt som Tidö-partierna nu gör genom att öka Sveriges utsläpp. Behovet av grön liberal politik är inte bara stort, det är akut.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.