För klimatet och miljön

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Miljö- och klimatfrågan är en global utmaning som kräver internationella insatser.

Vi har under lång tid varit en pådrivande kraft i Europaparlamentet för konkreta, ambitiösa reformer för att få ner utsläppen i Europa. Under den förra mandatperioden var vi med och säkrade höjda ambitioner i handeln med utsläppsrätter, mer förnybar energi i unionen och högre ambitioner vad gäller energieffektivisering.

Men vi vill snabba på omställningen ännu mer. Redan år 2040 vill vi att EU ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser och vi måste i närtid höja ambitionerna kraftigt till år 2030.

För att nå dit krävs satsningar på förnybar energi, ökad elektrifiering, klimatsmarta innovationer som minskar utsläppen från transporterna. EU:s klimatpaket Fit for 55 blir den viktigaste politiska processen under mandatperioden 2019–2024, för att se till att EU når de åtaganden som gjordes inom Parisavtalet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.