För liberala värderingar

sol-has-bg

EU ska stå upp för liberala värderingar

EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer, som rättssäkerhet och pressfrihet, utan att drabbas av kännbara sanktioner. Rättsstatens principer och mänskliga rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort.

Vi vill se ekonomiska sanktioner mot de länder som bryter mot de gemensamma värderingarna. I längden ska det även gå att utesluta ett land som inte vidtar åtgärder för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.