För säkrare migration

sol-has-bg sol-light-text

Migration

Vi vill ha en gemensam EU-politik för flyktingmottagande, där alla länder måste hjälpa till och bidra. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp från hur mottagandet ska gå till, via själva asylprocessen och till hur de asylsökande fördelas mellan länderna, så att inget faller mellan stolarna.

Vi vill att det ska bli enklare att ta sig till Europa på lagligt sätt, så att man som flykting inte ska behöva betala smugglare eller kriminella gäng för att ta sig hit. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och inte något man ska behöva riskera livet för. Till exempel tycker vi att systemen med kvotflyktingar, både de som kommer via FN och genom EU:s egna program, borde utökas.

Det är väldigt viktigt med fri rörlighet inom de länder som är med i Schengensamarbetet, och vi vill ta bort de tillfälliga gränskontroller som flera medlemsstater satt upp.

Arbetskraftsinvandring är bra och viktig för att företag i EU ska kunna utveckla sina verksamheter och skapa fler jobb. Det bör bli lättare att komma till EU för att jobba, och för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens också från länder utanför EU.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.