FÖr Svenska

RÖSTER

sol-has-bg

Våra Europaparlamentariker

Abir Al-Sahlani är Europaparlamentariker för Centerpartiet, och vice ordförande i den liberala partigruppen Renew Europe, där Centerpartiet ingår. Jämlikhet och frihet är nyckelfrågor. Abir Al-Sahlani är ordinarie ledamot i LIBE, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga- och inrikesfrågor, samt suppleant i EMPL, utskottet för sysselsättning och sociala frågor inom EU och utskottet för jämställdhet.

Utöver utskottsplatserna i parlamentet är Abir Al-Sahlani vice ordförande för Delegationen för förbindelserna med Irak, och suppleant i Delegationen för förbindelserna med Bosnien, Hercegvina och Kosovo.

Emma Wiesner är Europaparlamentariker för Centerpartiet. Klimat, energi och jordbruk är nyckelfrågor. Emma Wiesner är ordinarie ledamot i ENVI, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, suppleant i AGRI-utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, samt suppleant i ITRE-utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Utöver utskottsplatserna i parlamentet är Emma Wiesner ledamot i Delegationen för nordiskt samarbete och relationer med Norge och Schweiz, Gemensamma kommittén EU-Island, EES gemensamma parlamentarikerkommitté, samt suppleant i Delegationen för relationer med Kina.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.