Företagsklimat

Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i. Då måste vi göra det lättare för företagarna – de som skapar jobben. Därför behövs en förnyad politik för företagande i Sverige.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare och billigare att starta företag.
  • Sänka skatterna för att anställa och gör skattereglerna enklare.
  • Sänka kostnaderna för de första anställda.

sol-has-bg sol-light-text

Låt Sverige bli världens bästa land att driva företag i

Utgångspunkten är enkel: För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas och pengar till vår gemensamma välfärd genereras. De små och växande företagen är även viktiga nycklar i som behövs för att klara de utmaningar Sverige står inför, som att genomföra den gröna omställningen och förbättra integrationen. Vi vill därför göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa.

Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet i stället för att fylla i blanketter.

Gör det lättare för småföretagen

Vi satsar på sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, slopade arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa och sänkta arbetsgivaravgifter för nyrekryteringar i företag med upp till tio anställda. Det är några exempel på satsningar som ytterligare skulle underlätta för tillväxt av småföretag och skapa fler jobb. De som står långt från arbetsmarknaden behöver också få betydligt bättre möjligheter att få jobb.

Vi vill också se förenklade skatter för enskilda firmor, regelförenklingar för företag, satsningar för att fler kvinnor ska bli egenföretagare, utökade etableringsjobb och satsningar på jobbmatchning – för att fler ska få jobb.

Sänk kostnaderna för de första anställda

För många småföretag innebär den första anställda en hög tröskel. Att anställa sin första medarbetare innebär större risker och mer administration. När företaget väl anställt en person är det enklare att anställa även en andra och en tredje. För att göra det enklare för små företag att växa och anställa har vi varit pådrivande att sänka kostnaderna för de första anställda. Detta arbete behöver fortsätta.

Stärk kvinnors företagande

Vi vill stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag. På så sätt kan fler kvinnor få möjlighet till ekonomisk makt och frihet. Det måste också vara möjligt för fler kvinnor att inneha höga positioner i näringslivet. Då ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda förändras maktstrukturerna i näringslivet även utanför styrelserummen.

Ansvarig talesperson

Elisabeth Thand Ringqvist
Andre vice gruppledare. Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.