Centerpartiet lokalt

Företagande

Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag, som alltför höga arbetsgivaravgifter eller sjuklön. Då kan pengarna istället gå till att skapa nya jobb.

Centerpartiet vill:

  • Att reglerna för företagare ska bli enklare så att tiden kan användas till att skapa jobb istället för att fylla i blanketter
  • Ha en enda väg in till myndigheterna så att uppgifter bara behöver lämnas på ett ställe
  • Att det ska bli enklare och billigare för små och växande företag att erbjuda sina anställda delägarskap

Företagande

Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och då måste vi göra det lättare för företagarna.

I dag har Sverige en av världens högsta skatter på anställning. Om arbetsgivaravgiften sänks för små och medelstora företag innebär det att företagen får lägre kostnader för löner. På så sätt finns det utrymme för att anställa fler, vilket gynnar hela samhället. Höga kostnader för att anställa är vad småföretag själva anser vara ett av de största hindren för tillväxt. Centerpartiets förslag är därför att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

För många människor, såväl inrikes födda som nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna vara en språngbräda till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Att starta företag är dock ofta både dyrt och krångligt. Det gäller särskilt för personer med liten erfarenhet av svenska lagar, regler och myndigheter.

Ingångsföretag

Centerpartiet vill därför införa en ny företagsform för riktigt små företag, med högst 250 000 kronor i omsättning: Ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör idag, men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässigt beräknad skatt, baserad på omsättningen, med en skattesats på 25 procent.

Det är inte bara arbetsgivaravgifterna som bromsar jobbskapandet, det gör också ersättningen när de anställda blir sjuka. Idag måste företagen betala sjuklön i två veckor. Själva idén med sjuklönen är att arbetsgivaren ska uppmuntras förbättra arbetsmiljön och göra det lättare för anställda som är sjuka att komma tillbaka till jobbet. Men ofta är de anställdas sjuksituation något arbetsgivaren inte kan påverka. Småföretag har ofta knappa marginaler och många arbetsgivare drar sig därför att anställa personer med sjukdomshistoria. Samtidigt är det ofta just de personerna som står längst från arbetsmarknaden. Det var därför Centerpartiet och Alliansen införde ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader, som särskilt gynnar de mindre företagen.

Enklare regler mindre regelkrångel

Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler är onödiga och tidskrävande. Det innebär också att de kostar mycket pengar, både för företagaren men också för samhället. Ofta tillkommer särskilda avgifter.

Fler regleringar måste ha solnedgångsklausuler och nya kostnadsdrivande regler bör kompenseras av regellättnader som minskar kostnaderna än mer, med principen en regel in – en regel ut. Uppgiftsinlämning till myndigheter ska bara behöva ske en gång, till ett ställe.

Sveriges företagare behöver färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna. Mycket av det krånglet som företagare upplever handlar om komplicerade skatteregler. Även fast det ofta kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar det att bli så att de inte utnyttjas fullt ut. Reglerna är helt enkelt för krångliga att sätta sig in i.

Skattesystemet behöver bli både enklare och mer transparent, särskilt för mindre bolag. Vi tycker att de skatter och avgifter som kostar lika mycket i administration som de faktiskt ger pengar till staten borde avskaffas. De så kallade 3:12-reglerna för skatt på fåmansbolag har setts över under Alliansregeringen, men behöver bli ännu bättre för att gynna fåmansbolag. Vi vill att reglerna särskilt ska uppmuntra små företag med aktiva och arbetande ägare som växer.

HUS-avdrag

En grupp småföretagare som ökat under vår tid i regeringen är de företagare som berörs av de så kallade HUS-avdragen. Det är RUT- och ROT-avdragen som ger avdrag när du köper tjänster till ditt hem som städning eller snickarhjälp. Vi är väldigt stolta över att ha drivit igenom reformen som både skapa nya jobb men också gjort svarta jobb vita. Därför vill vi se fler skattesänkningar på tjänster som vänder sig till privatpersoner.

Ansvarig talesperson

Helena Lindahl
Riksdagsledamot Västerbottens län, näringspolitisk talesperson