Nyföretagande

Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

Centerpartiet vill:

  • Att tillgången till kapital stärks, genom ett effektivare statligt riskkapital och ett förstärkt investeraravdrag.
  • Att arbetsgivaravgiften slopas för den första anställda, för att underlätta för företag att skapa jobb och växa.
  • Att det ska bli enklare och billigare för nystartade företag att erbjuda nyckelmedarbetare delägarskap.
  • Att en ny och enkel företagsform skapas: ingångsföretag

sol-has-bg sol-light-text

Nyföretagande

Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

Ska vi lyckas få fler människor i arbete och minska såväl utanförskapet som arbetslösheten måste det skapas fler jobb. Jobb skapas främst i små och växande företag och det behövs fler sådana jobbskapare.

Vi vill underlätta för framtida företagare att få finansiering. Dels bör det statliga riskkapitalet i högre grad samarbeta med det privata och dels bör investeraravdraget, som infördes av Centerpartiet och som låter privatpersoner dra av en del av sina investeringar i nystartade företag, breddas och fördjupas.

För många småföretag innebär den första anställda en hög tröskel. Att anställa sin första medarbetare innebär större risker och mer administration. När företaget väl anställt en person, är det enklare att anställa också en andra och en tredje. För att göra det enklare för små företag att växa och anställa vill Centerpartiet att arbetsgivaravgiften för den första anställda slopas helt under två år.

När ett företag är nystartat saknar det ofta möjlighet att erbjuda nyckelmedarbetare konkurrenskraftiga löner. Ett sätt att ändå locka till sig nödvändig kompetens är att i stället erbjuda delägarskap i företaget. Idag beskattas dock sådana erbjudanden, i form av så kallade personaloptioner, mycket högt. Centerpartiet vill att det ska bli enklare och billigare att använda personaloptioner.

För många människor, inte minst nyanlända, kan svårigheter att sätta sig in svenska lagar och regler vara ett hinder för företagande. För att låta fler pröva sina vingar som företagare vill Centerpartiet införa en ny företagsform: ingångsföretag. Förslaget riktar sig till företag med max 250 000 kronor i omsättning och innebär att i stället för alla nuvarande skatter – egenavgifter, moms och inkomstskatter – betalar man en enkel skatt på 25 procent av det man säljer. Genom ett ingångsföretag får människor testa sin affärsidé först och bekymra sig om regler och skatter sen.

Ansvarig talesperson

Helena Lindahl
Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västerbottens län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.