Nyföretagande

Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd, för såväl kvinnor som män. Sveriges höga skatter på jobb och företagande hämmar konkurrenskraften och gör det dyrt att anställa

Centerpartiet vill:

  • Att tillgången till kapital stärks, särskilt för kvinnor, genom ett effektivare statligt riskkapital och ett förstärkt investeraravdrag
  • Att det ska bli enklare och billigare för nystartade företag att erbjuda nyckelmedarbetare delägarskap
  • Sänka kostnaderna för de första anställda

sol-has-bg sol-light-text

Underlätta för framtida företagare att få finansiering

Dels bör det statliga riskkapitalet i högre grad samarbeta med det privata. Dels bör investeraravdraget, som infördes av Centerpartiet och som låter privatpersoner dra av en del av sina investeringar i nystartade företag, breddas och fördjupas.

Kraven för aktiekapital är tack vara Centerpartiet sänkt. Kravet på aktiekapital har sänkts från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

För att fler företag ska kunna startas i Sverige vill vi att tillgången till kapital stärks, genom ett effektivare statligt riskkapital och förstärkt investeraravdrag. I dag går dessutom en oerhört liten del av riskkapitalet till kvinnor. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd i Sverige – vare sig du är kvinna eller man.

Gör det enklare att erbjuda delägarskap

När ett företag är nystartat saknar det ofta möjlighet att erbjuda nyckelmedarbetare konkurrenskraftiga löner. Ett sätt att ändå locka till sig nödvändig kompetens är att i stället erbjuda delägarskap i företaget. I dag beskattas dock sådana erbjudanden, i form av så kallade personaloptioner, mycket högt. Vi vill att det ska bli enklare och billigare att använda personaloptioner.

Sänk kostnaderna för att börja anställa

För många småföretag innebär den första anställda en hög tröskel. Att anställa sin första medarbetare innebär större risker och mer administration. När företaget väl anställt en person, är det enklare att anställa också en andra och en tredje. För att göra det enklare för små företag att växa och anställa har vi varit pådrivande för att sänka kostnaderna för de första anställda. Detta arbete behöver fortsätta.

Ansvarig talesperson

Helena Lindahl
Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västerbottens län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.