RUT- och ROT-avdrag

Skatteavdragen RUT och ROT ger dig möjlighet att få göra avdrag när du köper tjänster till hemmet, som fönsterputsning eller takläggning. Vi är stolta över att ha drivit igenom avdragen som skapat mängder av nya företag och jobb. Därför vill vi ha fler skattesänkningar på tjänster som vänder sig till privatpersoner.

Centerpartiet vill:

  • Bredda RUT till att gälla fler tjänster
  • Tredubbla taket i RUT från 25 000 kronor till 75 000 kronor

sol-has-bg sol-light-text

RUT- och ROT-avdrag

Vi vill att fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget och att taket – hur mycket tjänster man får köpa med avdrag – höjs. Så gör vi fler svarta jobb vita. Samtidigt som fler företag startas och flera jobb kan skapas.

Ett sätt att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden är att utvidga RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. RUT-avdraget har tre huvudsakliga fördelar. För det första skapar det arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. För det andra frigör det tid för köparen som hen kan använda för att öka sitt arbetsutbud och som dessutom underlättar för RUT-köparen i dennes vardag. Sist men inte minst minskar det svartarbetet, vilket bidrar till en högre skattemoral och ökar tryggheten för de som istället kan jobba vitt.

RUT skapar nya – och vita – jobb

Hälften av alla RUT-företag är enmansföretag och 82 procent av företagen är startade efter att RUT-avdraget infördes. Det sistnämnda indikerar att reformen var en förutsättning för den kraftiga ökningen av företagande inom hushållsnära tjänster.

52 procent av RUT-företagarna är kvinnor och hälften av dessa företagare är utrikes födda. Därtill är var tredje anställd i RUT-företag utrikes född och var fjärde har som mest förgymnasial utbildning. RUT-avdraget är således viktigt för såväl kvinnors som utrikesföddas företagande. Det är dessutom viktigt för personer med kort utbildningsbakgrund.

Vi har varit drivande i införandet av RUT. Under 2015 lyckades Centerpartiet också säkerställa att RUT-avdraget utvidgades till fler tjänster inom ramen för migrationsöverenskommelsen. RUT-avdragets förtjänster består inte bara i en skattelättnad för köparen. Framförallt är det en förutsättning för ökat företagande, fler jobb och mindre svartarbete. Vi föreslår istället att RUT-avdraget byggs ut ytterligare. Centerpartiet vill att taket i RUT ska tredubblas samtidigt som det utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. VI vill också införa ett särskilt äldre-RUT. Äldre är flitiga användare av avdraget men har ofta mer knappa resurser än yrkesverksamma.

Per Åsling
Skattepolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Jämtlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.