RUT- och ROT-avdrag

Skatteavdragen RUT och ROT ger dig möjlighet att göra avdrag när du köper tjänster till hemmet, som fönsterputsning eller takläggning. Vi är stolta över att ha drivit igenom avdragen som skapat mängder av nya företag och jobb, samt underlättat vardagen för många människor. Lika stolta är vi över att under flera mandatperioder, i regering och opposition, ha kunnat driva igenom utvidgningar och breddningar av avdraget.

Centerpartiet vill:

  • Fortsätta bredda RUT till att gälla fler tjänster

sol-has-bg sol-light-text

Bredda RUT- och ROT-avdragen för enklare vardag och fler jobb

RUT stod från början för Rengöring, Underhåll, Tvätt men har under åren utökats betydligt. Vi vill att ytterligare tjänster ska ingå i RUT-avdraget. Så gör vi fler svarta jobb vita och fortsätter att underlätta för människor i deras vardag. Samtidigt som fler företag startas och jobb kan skapas.

Tre stora fördelar med RUT

RUT-avdraget har tre huvudsakliga fördelar. För det första skapar det arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

För det andra frigör det tid för köparen som hen kan använda för att öka sitt arbetsutbud och som dessutom underlättar för RUT-köparen i dennes vardag.

Sist men inte minst minskar det svartarbetet, vilket bidrar till en högre skattemoral och ökar tryggheten för dem som i stället kan jobba vitt.

RUT skapar nya – och vita – jobb

Hälften av alla RUT-företag är enmansföretag och 82 procent av företagen är startade efter att RUT-avdraget infördes. Det sistnämnda indikerar att reformen var en förutsättning för den kraftiga ökningen av företagande inom hushållsnära tjänster.

Viktigt särskilt för företagare som är kvinnor och utrikesfödda

Drygt hälften av RUT-företagarna är kvinnor och hälften av dessa företagare är utrikesfödda. Därtill är var tredje anställd i RUT-företag utrikes född och var fjärde har som mest förgymnasial utbildning. RUT-avdraget är således viktigt för såväl kvinnors som utrikesföddas företagande. Det är dessutom viktigt för personer med kort utbildningsbakgrund.

Centerpartiet har varit drivande – och fortsätter att driva

RUT-avdragen närmar sig sex miljarder kronor årligen och ROT-avdraget (ROT står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad) närmare tio miljarder årligen.

Vi har varit drivande i införandet av RUT och att vid ett flertal tillfällen utvidga avdraget. Under 2015 lyckades Centerpartiet säkerställa att RUT-avdraget utvidgades till fler tjänster inom ramen för migrationsöverenskommelsen.

Den 1 januari 2021 utvidgades RUT-avdraget med fyra nya tjänster och det sammanlagda taket för ROT- och RUT-avdragen höjdes till 75 000 kronor.

${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.