Centerpartiet lokalt

RUT- och ROT-avdrag

Skatteavdragen RUT och ROT ger dig möjlighet att få göra avdrag när du köper tjänster till hemmet, som fönsterputsning eller takläggning. Vi är stolta över att ha drivit igenom avdragen som skapat mängder av nya företag och jobb. Därför vill vi ha fler skattesänkningar på tjänster som vänder sig till privatpersoner.

Centerpartiet vill:

  • Bredda RUT till att gälla fler tjänster
  • Tredubbla taket i RUT från 25 000 kronor till 75 000 kronor

RUT- och ROT-avdrag

Vi vill att fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget och att taket – hur mycket tjänster man får köpa med avdrag – höjs. Så gör vi fler svarta jobb vita. Samtidigt som fler företag startas och flera jobb kan skapas.

Ett sätt att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden är att utvidga RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. RUT-avdraget har tre huvudsakliga fördelar. För det första skapar det arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. För det andra frigör det tid för köparen som hen kan använda för att öka sitt arbetsutbud och som dessutom underlättar för RUT-köparen i dennes vardag. Sist men inte minst minskar det svartarbetet, vilket bidrar till en högre skattemoral och ökar tryggheten för de som istället kan jobba vitt.

RUT skapar nya – och vita – jobb

Hälften av alla RUT-företag är enmansföretag och 82 procent av företagen är startade efter att RUT-avdraget infördes. Det sistnämnda indikerar att reformen var en förutsättning för den kraftiga ökningen av företagande inom hushållsnära tjänster.

52 procent av RUT-företagarna är kvinnor och hälften av dessa företagare är utrikes födda. Därtill är var tredje anställd i RUT-företag utrikes född och var fjärde har som mest förgymnasial utbildning. RUT-avdraget är således viktigt för såväl kvinnors som utrikesföddas företagande. Det är dessutom viktigt för personer med kort utbildningsbakgrund.

Vi har varit drivande i införandet av RUT. Under 2015 lyckades Centerpartiet också säkerställa att RUT-avdraget utvidgades till fler tjänster inom ramen för migrationsöverenskommelsen. Trots detta valde regeringen att begränsa RUT. Taket halverades, från 50 000 till 25 000 kronor, och andra tjänster plockades bort. Att regeringen nu på marginalen har genomfört förändringar av RUT är glädjande, men vittnar också om en bristande förståelse för RUT-avdragets funktion och behovet av att stimulera framväxten av fler jobb i arbetsintensiva branscher. RUT-avdragets förtjänster består inte bara i en skattelättnad för köparen. Framförallt är det en förutsättning för ökat företagande, fler jobb och mindre svartarbete. Regeringens sänkning av taket var tänkt att vara en fördelningspolitisk förbättring, men drabbade i stället främst företagare och anställda i branschen: människor som tidigare ofta stått långt från arbetsmarknaden.

Vi föreslår istället att RUT-avdraget byggs ut ytterligare.

Tredubbla och bredda RUT

För det första bör fler tjänster inkluderas.

  • Trygghets-RUT bör införas, så att tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro av annan anledning inkluderas i avdraget.
  • Tvätt-RUT bör också införas, där tvätt som sker utanför hemmet ger rätt till avdrag.
  • Flytt- och hämt-RUT bör införas, vilket innebär att flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning av återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgård inkluderas i RUT-avdraget.
  • För det andra bör taket i RUT tredubblas, från 25 000 kronor till 75 000 kronor.

Per Åsling
Skattepolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Jämtlands län.