Sänkta kostnader för att anställa

Många har i dag svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, inte minst unga och nyanlända. Samtidigt uppger företag anställningskostnader som ett av de största hindren för att nyanställa. Sverige riskerar att klyvas mellan dem som har ett jobb och dem som inte har ett jobb. Tröskeln in på arbetsmarknaden är hög. Arbetsgivaravgifterna för att anställa de som är nya och oprövade på arbetsmarknaden måste ned och det behöver bli billigare för nya småföretag att börja anställa.

Centerpartiet vill:

  • Fortsätta att sänka arbetsgivaravgiften för de första anställda i ett företag.
  • Slopa arbetsgivaravgifter för att anställa långtidsarbetslösa.
  • Sänka arbetsavgiften för jobb med låga inkomster.

sol-has-bg sol-light-text

Vi har under lång föreslagit åtgärder som gör det billigare att anställa, och har drivit fram flera reformer på området. Det är viktigt, inte minst för unga, nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill sänka kostnaden för att anställa genom att sänka arbetsgivaravgifterna, i ett första skede för ett företags första anställda, för människor som står långt från arbetsmarknaden liksom för de som har låga inkomster.

Sänk kostnaderna för de första anställda

Ett av de största stegen i ett företag är att gå från inga anställda, till att anställa sina första medarbetare. Vi har varit pådrivande i att ta bort kostnaden för den allra första anställda men detta bör utvidgas till att gälla fler anställda.

Sänk arbetsgivaravgiften för jobb med låga inkomster

Regeringen har tagit bort den sänkta arbetsgivaravgiften för att anställa unga. I en tid med vikande ekonomi riskerar det att leda till ökande arbetslöshet. Vi vill gå i motsatt riktning och har föreslagit sänkt arbetsgivaravgift för jobb med låga inkomster så att fler får jobb och fler företag kan anställa.

Ta bort arbetsgivaravgiften för dem som anställer långtidsarbetslösa

Allt större grupper är arbetslösa i ett, eller så mycket som två, år. Forskningen visar att denna typ av långtidsarbetslöshet får långvariga effekter som för alltid kan försämra chanserna att få jobb. Det är därför oerhört viktigt att så snabbt och så långt som möjligt bryta långtidsarbetslösheten.

För att möjliggöra för långtidsarbetslösa att på bredare front kunna få anställning har vi föreslagit en generellt slopad arbetsgivaravgift för denna grupp arbetssökande.

Ansvarig talesperson

Elisabeth Thand Ringqvist
Andre vice gruppledare. Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.