Sänkta kostnader för att anställa

Många har i dag svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, inte minst unga och nyanlända. Samtidigt uppger företag anställningskostnader som ett av de största hindren för att nyanställa. Sverige riskerar att klyvas mellan dem som har ett jobb och dem som inte har ett jobb. Tröskeln in på arbetsmarknaden är hög. Arbetsgivaravgifterna för att anställa de som är nya och oprövade på arbetsmarknaden måste ned och det behöver bli billigare för nya småföretag att börja anställa.

Centerpartiet vill:

  • Slopa arbetsgivaravgiften de första åren på arbetsmarknaden.
  • Fortsätta att sänka arbetsgivaravgiften för de första anställda i ett företag.
  • Slopa arbetsgivaravgifter för att anställa långtidsarbetslösa.

sol-has-bg sol-light-text

Vi har under lång föreslagit åtgärder som gör det billigare att anställa, och har drivit fram flera reformer på området. Det är viktigt, inte minst för unga, nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill sänka kostnaden för att anställa långtidsarbetslösa och unga genom betydligt lägre arbetsgivaravgifter.

På så sätt kan vi göra det lättare för företagen att anställa någon som ännu inte är på arbetsmarknaden.

Slopa arbetsgivaravgiften på de två första årens arbete

Vi vill införa det vi kallar ett ingångsavdrag där arbetsgivaravgiften slopas under de två första årens arbete. På så sätt kan många fler komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb. Framför allt unga och de många nyanlända som i dag är arbetslösa.

Sänk kostnaderna för de första anställda

Ett av de största stegen i ett företag är att gå från inga anställda, till att anställa sina första medarbetare. Vi har varit pådrivande i att ta bort kostnaden för den allra första anställda men detta bör utvidgas till att gälla fler anställda.

Ta bort arbetsgivaravgiften för dem som anställer långtidsarbetslösa

Allt större grupper är arbetslösa i ett, eller så mycket som två, år. Forskningen visar att denna typ av långtidsarbetslöshet får långvariga effekter som för alltid kan försämra chanserna att få jobb. Det är därför oerhört viktigt att så snabbt och så långt som möjligt bryta långtidsarbetslösheten.

För att möjliggöra för långtidsarbetslösa att på bredare front kunna få anställning har vi föreslagit en generellt slopad arbetsgivaravgift för denna grupp arbetssökande.

Ansvarig talesperson

Helena Lindahl
Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västerbottens län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.