Internationella försvarssamarbeten

Vi vill fortsätta att bygga säkerhet tillsammans med andra. Vi måste våga ifrågasätta tidigare sanningar och myter som att Sverige skulle vara neutralt. För att Sverige ska kunna försvaras på bästa sätt behöver vi samarbeta med andra länder och organisationer.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige fullföljer sin Natoansökan.
  • Att EU samarbetar mer inom försvars- och säkerhetsområdena.
  • Utveckla det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet.

sol-has-bg sol-light-text

Sveriges försvar måste byggas på samarbete

Genom samarbete tryggar vi både vår egen säkerhet och kan hjälpa andra demokratier om de skulle behöva vårt stöd. Det är en myt att Sverige är neutralt.

Fördjupa försvars- och säkerhetssamarbetet inom EU

Vi vill att EU ska arbeta mer med gemensamma gränsöverskridande utmaningar. Europas närområden blir nu allt mer osäkra. Gränserna mellan fred och krig suddas ut. EU ska kunna hantera olika hot och risker, inklusive militära.

Frågan om hur EU och medlemsländerna ska hantera sin försvars- och säkerhetspolitik är mer aktuell än någonsin. EU behöver möta handlingar från andra länder eller aktörer, som inte är rent militära, men som har som syfte att destabilisera och skapa osäkerhet.

Vi är positiva till att EU vill jobba mer inom försvarsområdet. Europas länder behöver ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. EU har exempelvis en viktig roll att bidra till att utveckla de nationella försvarsmakterna genom forskning och olika materielsamarbeten.

Vi vill att EU tar större ansvar för internationell fred och säkerhet, inte minst i närområdet, både civilt och militärt.

Fördjupa det nordiska försvarssamarbetet

Vi vill också att det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet fördjupas. Både det militära samarbetet och inom krisberedskap och civilt försvar. Pandemin visade att vi behöver mer, inte mindre nordiskt samarbete. Energi-, cyber- och läkemedelsområdena är exempel på områden där vi vill förstärka samarbetet.

Ansvarig talesperson

Mikael Larsson
Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Sjuhärad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.