Internationella insatser

Den oroliga omvärlden gör att Sverige måste vara berett att ta ett internationellt ansvar. Sverige ska bidra till fred och säkerhet i världen. Vi är beredda att delta i insatser under FN-, EU- eller NATO-flagg.

Centerpartiet vill att:

  • Sverige bidrar till fred och säkerhet i världen
  • Sverige ska delta både i militära och civila insatser

sol-has-bg sol-light-text

Internationellt ansvar

Den oroliga omvärlden gör att Sverige måste hjälpa till. Vi lever i en orolig tid. Vårt eget närområde, runt Östersjön, har blivit mer osäkert. Men det får inte vara en ursäkt för att Sverige inte längre ska delta i internationella militära och civila insatser. Inte heller får utvecklingen av vårt eget försvar leda till att vi isolerar oss och ensidigt riktar oss inåt. Tvärtom, den oroliga omvärlden gör att vi måste vara beredda att ta ett internationellt ansvar.

Vi vill att de militära insatser som Sverige deltar i har ett mandat från FN. Men det kan finnas situationer då det inte behövs, exempelvis om ett veto i FN stoppar en nödvändig insats i Europas närområde.

Vi är beredda att delta i insatser under FN-, EU- eller NATO-flagg. Sådana insatser ska alltid hjälpa till med långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige ska ge olika sorters stöd till både länder som ligger i konflikt och till länder som precis har varit med om konflikter. Det viktigaste är att Sverige ska kunna göra skillnad och bidra till fred och säkerhet.

Vi anser att soldater, officerare och civilanställda som genomför insatser utomlands ska mötas med stor respekt. Det är viktigt att det finns ett ordentligt omhändertagande efter en mission. Vi vill stärka stödet till landets veteraner och deras anhöriga. Det ska gälla såväl militära som civila veteraner.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.