Internationella insatser

Sverige ska bidra till fred och säkerhet runt om i världen. Det gör vi bland annat genom att delta i internationella civila och militära insatser. Vi ska vara beredda att delta i internationella insatser under FN-, EU- och NATO-flagg. Det ska vi fortsätta med samtidigt som vi lägger stort fokus på att försvara Sverige på hemmaplan.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige ska bidra till både civila och militära insatser.
  • Ha tydliga planer för hur Sverige avslutar en internationell insats på ett genomtänkt sätt.
  • Utveckla stödet till landets veteraner och deras familjer.

sol-has-bg sol-light-text

Internationellt ansvar

Vi lever i en orolig tid. Ryssland krig i Ukraina har gjort att vårt eget närområde, runt Östersjön, blivit mer osäkert. Sverige planerar och övar nu för att kunna försvara vårt lands gränser. Men det får inte vara en ursäkt för att Sverige inte längre ska delta i militära och civila insatser i andra länder som också upplever krig och konflikt. Inte heller får utvecklingen av vårt eget försvar leda till att vi isolerar oss och ensidigt riktar oss inåt. Tvärtom, den oroliga omvärlden gör att vi måste vara beredda att ta ett internationellt ansvar.

Vi vill att de militära insatser som Sverige deltar i har ett mandat från FN. Men det kan finnas situationer då det inte behövs, exempelvis om ett veto i FN stoppar en nödvändig insats i Europas närområde.

Vi ska vara beredda att delta i insatser under FN-, EU- eller NATO-flagg. Sådana insatser ska alltid hjälpa till med långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige ska ge olika sorters stöd till både länder som ligger i konflikt och till länder som precis har varit med om konflikter. Det viktigaste är att Sverige ska kunna göra skillnad och bidra till fred och säkerhet.

Stärk stödet till våra veteraner

Vi anser att soldater, officerare och civilanställda som genomför insatser utomlands ska mötas med stor respekt. Det är viktigt att det finns ett ordentligt omhändertagande efter en mission. Vi vill stärka stödet till landets veteraner och deras anhöriga. Det ska gälla såväl militära som civila veteraner.

Tydliga planer för hur vi avslutar vårt deltagande i en internationell insats

Erfarenheterna av insatsen i Afghanistan visar att Sverige behöver en tydlig strategi för hur vi avslutar en internationell insats. Vi måste också alltid vara beredda på att kunna lämna landet fort om situationen ändras så pass mycket att det är omöjligt att vara kvar. Därför måste det redan från början planeras för eventuella brådskande avslut.

Ansvarig talesperson

Mikael Larsson
Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Sjuhärad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.