Krisberedskap och civilt försvar

Sverige och världen har precis genomlevt en pandemi. Vi har de senaste åren upplevt värmeböljor och stora skogsbränder, skyfall med översvämningar, terrordåd och nu ett krig i vår absoluta närhet. Vi kan inte utesluta att Sverige blir inblandad i en militär konflikt.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige måste kunna hantera många olika kriser såsom pandemier, skyfall och värmeböljor men också ett väpnat angrepp.
  • Att kommunerna ska få mer pengar och stöd för att stärka sin beredskap och motståndskraft.
  • Att bönder, jordbruket och de gröna näringarna är en viktig del i totalförsvaret, för att hålla oss mätta och varma.

sol-has-bg sol-light-text

Vi måste bli bättre på att hantera flera olika hot, samtidigt

Under många år planerade Sverige bara för att kunna hantera fredstida kriser. Det var länge sedan vi hade en beredskap för krig. Uppbyggnaden av ett modernt civilt försvar för kriget är bara i början. Men allvarliga händelser sker ju också i fredstid. Sverige måste därför också ha en beredskap för fredstida allvarliga händelser såsom pandemier, terrorattacker, cyberhot och klimatrelaterade händelser. Vi måste kunna hantera många olika hot samtidigt.

Kommunerna behöver mer pengar och ett bättre stöd

Det är många aktörer som arbetar för att Sverige ska bli säkrare. Kommunerna, inkl. räddningstjänsten har en väldigt viktig roll i det civila försvaret. Det är kommunerna som ytterst ansvarar för människors trygghet, skydd och säkerhet också under ett krig. De som ska arbeta med det civila försvarets uppbyggnad, inte minst kommuner runt om i landet, måste få rätt förutsättningar för det – mer pengar men också ett bättre stöd, minskad byråkrati och större flexibilitet.

Jordbruket och de gröna näringarna är en viktig del av totalförsvaret.

Om kriget kommer skulle hyllorna i butikerna gapa tomma redan efter ett par dygn. Sverige måste därför snabbt förbättra livsmedelsberedskapen för krig. För att kunna göra det behöver Sveriges bönder bättre villkor. Det handlar om att öka andelen svenskproducerad mat. Då måste svenskt jordbruk vara mer konkurrenskraftigt. Det behöver bli billigare att driva jordbruk, så att bönderna kan konkurrera med låga priser från utlandet och producera mer. Det handlar också bland annat om att öka lagerhållningen av nödvändiga livsmedel och andra viktiga insatsvaror till jordbruket. Det behövs också en plan för hur livsmedel ska komma ut i butikerna, när det exempelvis råder brist på lastbilar eller elen är borta.

Näringslivet kommer att vara viktigt när vi stärker livsmedelsberedskapen. Det är ju bönderna som äger jorden där maten produceras, det lilla åkeriet som transporterar maten och butiksägaren som säljer den. Var och en av oss måste fundera på hur vi ska kunna tillaga maten, om det till exempel blir elavbrott.

Om vi ökar den svenska tillverkningen av biodrivmedel, ökar vi också våra chanser att klara oss själva vid en kris. Det skapar också fler jobb inom de gröna näringarna. Sverige är totalt beroende av omvärlden för sin import av råolja. Vi vill öka självförsörjningen inom förnybar energi. Med fler fossilfria maskiner inom lantbruket ökar våra möjligheter att ha en matproduktion som inte är så beroende av omvärldens råolja.

Ansvarig talesperson

Mikael Larsson
Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Sjuhärad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.