Terrorism

Alla uttryck för våldsbejakande extremism är farliga. Inom islamism, vit makt-miljön och den utomparlamentariska vänstern finns de som hotar både andra människor och hela samhället. Terrorism ska bekämpas, oavsett vilken ideologi det handlar om.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla frihetsberövande av utländska medborgare som utgör en terrorrisk
  • Kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer
  • Förbjuda offentliga medel till organisationer som sprider våldsbejakande budskap

sol-has-bg sol-light-text

Kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer

Sverige har de senaste åren drabbats av två terrordåd, år 2010 och 2017. Båda utförda i Stockholm. Vi måste göra allt vi kan för att det inte ska hända igen.

Extremism, terrorism och antidemokratiska strömningar måste motverkas på flera plan. Vi vill kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer. Terrorbrott ska straffas hårt.

Vi tycker också att det är viktigt att arbeta långsiktigt och förebyggande. Därför vill vi se ett ökat samarbete mellan till exempel civilsamhälle, skolor, SÄPO, polis och kommuner.

Stoppa bidragen

Alla har rätt att uttrycka sina åsikter. Men när åsikterna manar till våld, krigsbrott och terror ska inte det offentliga Sverige vara med och stödja det.

Därför vill vi stoppa offentliga medel från att gå till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap.

För att stoppa tillväxten av inhemska extremistiska rörelser vill vi också kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer.

Ge myndigheterna bättre förutsättningar

Lagen om särskild utlänningskontroll ger möjlighet att utvisa personer som befinner sig i Sverige och som utgör en risk för rikets säkerhet eller kan tänkas begå eller medverka till terroristbrott. Det är bra.

Vi vill också att myndigheterna ska få bättre förutsättningar att frihetsberöva, följa upp och kontrollera sådana personer.

Inrätta nationellt resursteam för återvändanden

Människor som stridit för terrororganisationer i andra länder och återvänder till Sverige, ska ställas inför rätta om de har begått brott utomlands. I de fall då straff inte kan dömas ut måste de personer som deltagit i terror i andra länder hållas under uppsikt och avradikaliseras.

Vi vill ha ett nationellt resursteam som arbetar operativt med återvändande terrorister och radikala miljöer.

${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.