funktionshindermanifest

Alla med funktionshinder ska ges möjligheten till ett aktivt liv och deltagande i samhället. Vi behöver vända utvecklingen mot en försvagad assistans och rätta till brister i skolan och på arbetsmarknaden. I Centerpartiets funktionshindermanifest finns 29 konkreta förslag för hur vi underlättar livet för människor med olika funktionshinder.

Ladda ner och läs funktionshindermanifestetet , 759.7 kB.

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet är en kraft för ett friare Sverige. Du ska kunna forma ditt liv efter dina önskemål, göra dina livsval och skapa mening i tillvaron. Har du funktionsnedsättningar kan du behöva stöd för att uppnå det.

Funktionshinderpolitiken är inte bara ett politikområde, utan spänner över hela samhället. Alla politiska områden måste genomsyras av ett perspektiv som främjar individens möjlighet att interagera i sin vardag.

För att se till att människor kan leva det liv man vill krävs omtag inom frågor som skola, sjukvård, jämställdhet, arbetsmarknad och assistens. Vi vill att staten tar över ansvaret för personlig assistens, och att rätten till fritidshjälpmedel och färdtjänst säkras.

Skolan ska möta elevers behov bättre så att man har en god utbildning med sig ut i arbetslivet. Staten, regioner, kommuner och näringslivet måste samarbeta för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden och arbeta mer aktivt med inkludering.

I vårt funktionhindermanifest samlar vi vår politik som skulle underlätta livet för människor med olika funktionshinder.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.