IT och Bredband

Den digitala infrastrukturen är nödvändig för att det ska gå att arbeta och bo i hela landet. För oss är fiber och snabb internetuppkoppling ett transportslag, precis som järnväg, sjöfart, bilar och flyg. Vi vill att det ska avspegla sig i de resurser staten lägger på nyinvesteringar och underhåll, och att digitalisering på så sätt blir en större del av infrastrukturpolitiken.

Centerpartiet vill:

  • Att staten investerar mer för att hushåll och företag på landsbygden ska få snabbt internet, med tydligare krav på myndigheter att underlätta bredbandsutbyggnad.
  • Att data och källkod inom offentlig verksamhet ska bygga på öppenhet.
  • Öka kännedom, förståelse och takten i den digitala transformationen.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Bygg ut bredband och fiber i hela landet

Sverige ligger ur ett EU-perspektiv långt fram i bredbandsutbyggnaden, men fortfarande finns en digital klyfta mellan stad och land. Digitaliseringen av hela landet är viktig, bland annat för jord- och skogsbruk, transportsektorn och hela logistikbranschen. Detsamma gäller möjligheten till distansundervisning, digitala vårdtjänster samt hemmaarbete. Alltfler välfärdsaktörer vill också utveckla digitala tjänster som komplement till traditionella tjänster.

För att digitaliseringen av hela Sverige ska ta ytterligare fart krävs utbyggnad av fiber och bredband. Då behövs kreativa lösningar, som exempelvis samförläggning av bredbandsinfrastruktur med annan infrastruktur, och tydligare krav på myndigheter som Trafikverket och Svenska kraftnät.

Ta bort byråkratiska hinder för digitaliseringen

Det finns en överhängande risk att byråkrati och regler bromsar digitaliseringens möjligheter för nya tjänster, nya idéer och arbetstillfällen. Dessutom har offentlig sektor en mycket varierande grad av digitalisering, vilket påverkar möjligheterna till bättre service för medborgarna.

Distansundervisning i skolor har i praktiken visat sig fungera, men det behövs tydligare former framåt. Att arbeta på distans fungerar för dem som har möjlighet, men bredband i hela landet är en förutsättning. Välfärdens möjligheter kan stärkas ytterligare genom ökad kapacitet och tillit till nätläkare, liksom med kraftiga satsningar på AI och ”remote sensing” inom sjukvården. När kulturevenemang digitaliserades blev de tillgängliga för många fler, exempelvis människor i glesbygd, äldre och många med funktionsvariationer.

Ökade satsningar på självkörande eller halvautonoma bussar, tåg och tunnelbanor kan utveckla kollektivtrafiken. Drönarteknik kan användas för att förenkla transporter av lättare varor till folk som bor i glesbygdsområden. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar har blivit spridda brett i befolkningen. Det gäller att ta vara på det och samtidigt garantera en säker, robust och tillgänglig digital infrastruktur i hela Sverige.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.