IT och mobiltelefoni

Sverige är ett av de länder i världen som har bäst mobiltäckning. Vi vill att den ska bli ännu bättre.

Centerpartiet vill:

  • Ha en digital allemansrätt som garanterar stabil och snabb uppkoppling i hela landet
  • Att mer utrymme frigörs för bättre mobiltelefoni och surf i hela landet
  • Att mobiloperatörerna tar sitt ansvar, samarbetar och bygger ut näten i hela landet

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

IT - det femte transportslaget

Ett av de viktigaste sätten att ge förutsättningar för jobb, tillväxt och tillgång till välfärdstjänster i hela landet, handlar om att bättre ta tillvara den digitala utvecklingen.

Vi vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025. För att digitaliseringen av hela Sverige ska ta ytterligare fart, krävs utbyggnad av fiber och annan modern kommunikationsteknik i hela landet.

Vi behöver mobilnät som täcker hela landet, som klarar av att du och många andra ringer och surfar samtidigt. När vi satt i Alliansregeringen såg vi till att Sverige frigjorde mest utrymme i hela Europa, för att kunna bygga ut den mobila telefonin och det mobila bredbandet. (Bland annat genom att frigöra 800 MHz-bandet och 700 MHz-bandet.) Det är vi stolta över.

Vi vill att IT, informationsteknologi, räknas som det femte transportslaget, tillsammans med väg, järnväg, sjöfart och flyg. Det innebär att när man diskuterar och fattar beslut om transportinfrastruktur, ska även IT vara en naturlig del.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.