Mobiltäckning

En bra mobiltäckning behöver finnas i hela landet, inte minst är det viktigt för en levande landsbygd där man kan bo och arbeta. Många upplever i dag att täckningen är dålig, trots att problemen varit kända under många år. På många platser har också kopparnäten, det vill säga telefon och bredband via telefonjacket, monterats ned innan det finns ett alternativ som fungerar. Det är allvarligt. För oss är bättre mobiltäckning därför en prioriterad fråga, och utbyggnad av samhällsmaster är en konkret åtgärd vi driver.

Centerpartiet vill att:

  • Bygga fler samhällsmaster i Sverige för att skapa bättre uppkoppling i glesbygd
  • Ställa krav på mobiloperatörer att de bygger ut mobiltäckningen när de monterar ner sina kopparnät

sol-has-bg sol-light-text

Staten måste bidra för fungerande mobiltelefoni i hela landet

Vi behöver mobilnät som täcker mer av Sverige än i dag och som klarar av att allt fler vill använda mobil teknik. Faktum är att Sverige är ett av de länder som har bäst förutsättningar för mobilt bredband och mobil telefoni i Europa. Men upplevelsen är att de vita fläckarna är för många och det leder till frustration.

Att bygga fler master och förbättra täckningen är något som marknaden inte gör där det saknas kunder. Därför måste staten i dessa fall bidra på olika sätt.

Satsa på så kallade samhällsmaster

Vi vill att staten – likt en del andra länder, till exempel Norge – satsar på så kallade samhällsmaster. Med samhällsmaster avses mobilmaster som är, helt eller delvis, offentligt finansierade i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörer att bygga mobilmaster. En sådan mast byggs ofta i samverkan mellan kommun, region och stat.

Genom att förenkla regelverket för byggnation av samhällsmaster och genom ett långsiktigt planerade från staten, med ekonomiskt stöd, kan täckningen bli bättre i områden som inte är intressanta för marknaden.

Alternativ måste finnas på plats innan man monterar ner

Vi vill också att mobiloperatörerna inte ska montera ner sina kopparnät utan att ett fullgott alternativ finns på plats. Här har Telia ett särskilt ansvar, givet det statliga delägandet.

Bättre avtal när staten släpper nya frekvenser

Ett annat sätt att förbättra mobiltäckningen är att använda Post- och telestyrelsens (PTS) auktioner av frekvenser. När PTS auktionerar ut nya frekvenser som är attraktiva för mobiloperatörerna så vill vi att det ingår i avtalet att den som vinner auktionen också ska investera i mobilmaster i glesbygd så att täckningen förbättras.

Mobiltäckningen på tågen behöver bli bättre

Det ska bli mer attraktivt att ta tåget. Alla ska kunna vara en del av klimatomställningen genom smarta val i vardagen. Bättre mobiltäckning på tågen är också en fråga om att kunna bo, leva och driva företag i hela landet.

I dag har bara 50–60 procent av de trafikerade järnvägssträckorna god mobiluppkoppling, enligt Post- och Telestyrelsen. Samtidigt finns ett mobiltelesystem på plats längst järnvägen, som används för att lokförarna ska kunna kommunicera med trafikledningen. Vi vill att Trafikverket tillsammans med mobiloperatörerna öppnar upp och låter mobiloperatörerna använda den digitala infrastruktur som redan finns på plats. På så sätt skulle mobiltäckningen kunna förstärkas kraftigt.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.