Kvotering

Vi vill inte använda kvotering. Kvotering innebär att en position på en arbetsplats reserveras för en speciell grupp, till exempel kvinnor. Vi tror att det är fel väg att gå.

Centerpartiet vill:

  • Inte använda kvotering
  • Ge kvinnor förutsättningar att starta och driva företag
  • Bryta den starka könssegregationen på svensk arbetsmarknad

sol-has-bg

Att lagstifta om kvotering blir som att förbjuda symptomen, inte sjukdomen i sig.

Förändringen måste ske från grunden. Vi tycker att det är viktigt att andelen kvinnor som driver företag ökar. För att nå dit måste vi ge kvinnor bättre förutsättningar att starta och driva företag. När antalet kvinnor som driver företag ökar får vi fler personer i de nätverken från vilka högre uppsatta styrelseledamöter och VD:ar ofta hämtas. Då försvinner också de strukturer som stänger ute kvinnor från inflytande och delaktighet i samhället.

Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad, där anställda i kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre möjligheter till karriär. Svenska ungdomars utbildnings- och yrkesval bidrar till att bevara orättvisa strukturer. Skolan i sig har inte skapat ojämställdheten, men kan vara en del av lösningen genom mer informerade val i skolan.

Läs mer om jämställdhet här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.