företagsklimat

För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som nya jobb skapas. De små och växande företagen är även viktiga nycklar i som behövs för att klara de utmaningar Sverige står inför, som att genomföra den gröna omställningen och förbättra integrationen. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare att starta företag
  • Sänka kostnaderna för att anställa med lägre och enklare skatter, särskilt för små och växande företag
  • Särskilt gynna det aktiva och personliga ägandet och företagandet

sol-has-bg sol-light-text

Det är i små och växande företag som jobben skapas

Det behövs en förnyad politik för företagande i Sverige. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och då måste vi göra det lättare för företagarna.

Idag har Sverige bland världens högsta skatter på anställning. Det tycker vi är fel och vill istället att skatterna på jobb sänks så att fler jobb kan skapas. Om skatterna på jobb och företag sänks innebär det att företagen får mindre kostnader för löner. På så sätt finns det utrymme för högre löner och fler anställda, vilket gynnar hela samhället.

Familjeföretagande och aktiva ägare är viktigt för att få långsiktigt hållbara företag. Dagens skattesystem missgynnar det personliga och direkta ägandet och gynnar i stället det passiva och indirekta ägandet. Skatten på att spara i fonder och aktier är exempelvis lägre än skatten på att investera i nya småföretag. Och när ett familjeföretag säljs till nästa generation är skatten högre än om företaget säljs till någon annan. Centerpartiet vill ändra på detta, så att fler företag kan få aktiva och långsiktiga ägare.

Elisabeth Thand Ringqvist
Andre vice gruppledare. Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.