Fiske

Det småskaliga svenska skärgårdsfisket är idag hotat, bland annat på grund av regler kring arbetsredskap, lönsamhet och krånglig byråkrati. Vi vill öka och utveckla det hållbara vattenbruket och småskaliga fisket. Massor av jobb kan skapas på landsbygden om vi underlättar för fiskodling och fiskproduktion.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla det kustnära och småskaliga fisket
  • Att fiskekvoter ska fattas utifrån vetenskapliga rekommendationer
  • Ha mer forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk

sol-has-bg sol-light-text

Fiske

Det finns mycket att göra för fisket. Flera fiskarter är hotade. Det beror dels på att vi fiskar för stora mängder men också på att miljön i vattnet är dålig. 

Att det finns stora och livskraftiga fiskebestånd är viktigt för den biologiska mångfalden. Det är också viktigt för den som fiskar på fritiden och för den svenska fiskeindustrin. Om vi ska bevara och utveckla fiskebestånden får vi inte fiska för mycket. Vi måste också ha en bra miljöpolitik för våra vatten och fler fiskodlingar. Därför har vi presenterat ett flertal åtgärder för att lyfta landbaserade vattenodlingar. Det finns mycket att göra för fisket. För att nya generationer ska vilja bli fiskare behöver vi göra det lättare för någon att köpa och ta över fiskeföretag. Vi vill också titta på hur man kan utveckla fisketurismen. Det behövs nya lösningar som är bra både för den som är företagare och den som äger fiskevatten.

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Riksdagsledamot Skåne läns södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.