Fiske

Det småskaliga svenska fisket är hotat, bland annat på grund av konkurrerande fiske från stora båtar, rik förekomst av säl och skarv samt krånglig byråkrati. Vi vill öka och utveckla insjöfisket, det kustnära fisket och det regionala fisket. Det bidrar till jobb, ökad turism och en levande landsbygd.

Centerpartiet vill:

  • Stoppa det storskaliga överfisket i våra hav och längs våra kuster.
  • Se en ökad jakt på säl och skarv.
  • Att det småskaliga fiskets regler och administration ska förenklas.

sol-has-bg sol-light-text

Fiske i framtiden

Det finns mycket att göra för fisket. Flera fiskarter är hotade. Det beror dels på att vi fiskar för stora mängder, dels för att miljön i vattnet är dålig. Samtidigt har mycket blivit bättre och det är positivt att EU:s länder kan arbeta tillsammans i dessa frågor.

Stora och livskraftiga fiskebestånd är viktiga för den biologiska mångfalden. Det är också viktigt för den som fiskar på fritiden, för den svenska fiskenäringen samt alla de företag som är beroende av dem. Om vi ska bevara och utveckla fiskebestånden krävs att vi inte fiskar för mycket, utan att vi följer de rekommendationer som forskarna ger kring hur mycket fisk som kan vi kan ta upp Vi måste också ha en bra miljöpolitik för våra vatten.

Det finns mycket att göra för fisket. Sverige har med sin långa kust och stora tillgång på vatten goda förutsättningar att flytta fram sina positioner inom fisket. För att unga ska vilja bli fiskare behöver lönsamheten förbättras och det behöver bli lättare för någon att köpa och ta över fiskeföretag. Vi vill också utveckla fisketurismen genom exempelvis genom gårdsbutiker, rökerier, restauranger och caféer.

I Östersjön har den historiskt viktiga strömmingen minskat kraftigt på senare år. En förklaring är att ett fåtal större så kallade industrifiskefartyg fångar alltmer fisk längs våra kuster. Deras fångster blir sedan till fiskmjöl och -foder. Det drabbar småskaliga fiskare.

Därför vill vi flytta ut det storskaliga industrifisket från de svenska kusterna och minska deras fiskekvoter i Östersjön. Det gäller även andra länders industrifiskefartyg. Förhoppningsvis kan den här åtgärden bidra till att mer förädlad svensk fisk hamnar direkt på svenska tallrikar i stället för att exporteras och malas ned.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.