Hästar

Hästen spelar en viktig roll både i företagandet och som fritidssysselsättning och friskvård. Tyvärr särbehandlas hästen som näringsgren ofta negativt. Det visar sig bland annat i regler och myndighetstolkningar där hästverksamhet betraktas som hobbyverksamhet. Vi vill ta bort onödiga hinder för dem som ägnar sig åt hästverksamhet.

Centerpartiet vill:

  • Att hästnäringen ska likställas med övriga näringar.
  • Att regelverken för hästverksamhet förbättras.
  • Se fler veterinärer i hela landet

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

En levande hästnäring

Det finns omkring 355 000 hästar i Sverige. Med 36 hästar per 1 000 invånare gör det Sverige till ett av de länder i Europa som har flest hästar. Hästen bidrar till våra öppna landskap och ett rikt djur- och växtliv.

Vi arbetar för att öka antalet hästar och hästföretag i Sverige och anser att företag där hästen står i fokus är viktiga på flera sätt. Inte bara för miljön och jobben utan även för folkhälsan. I dag rider omkring en halv miljon svenskar.

Jämställ hästföretag med liknande företag

Lantbruksföretag kan söka och ta del av många offentliga insatser, men möjligheterna för den som driver hästföretag i Sverige är väsentligt mindre. Detta är trots att vi har hästnäringen att tacka för ca 17 000 jobb. Det här behöver korrigeras så att det blir mer rättvist.

Förenkla och förbättra reglerna

Vi vill förbättra regelverket för hästverksamhet. Till exempel anser vi att reglerna för byggande av djurstallar behöver förenklas och att regelverket för tillstånd för hästhållning ses över. Ett annat exempel är strandskyddet, där jordbruket i dag har undantag från strandskyddet men hästföretagen särbehandlas. Det innebär problem vid bland annat stängsling och betesmarker nära vatten.

Fler veterinärer

Hästar riskerar att lida i onödan eftersom det finns brister i hur staten säkerställer veterinär service i hela landet och under alla tider av dygnet. Problematiken bottnar i hög grad att det finns en utbredd brist på veterinärer och djursjukskötare. Fler åtgärder måste därför till för att förbättra tillgången till veterinärer och djursjukskötare i hela landet.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.