Hästar

Hästen spelar en viktig roll både i företagandet och som fritidssysselsättning och friskvård. Tyvärr särbehandlas hästen som näringsgren ofta negativt. Det visar sig bland annat i regler och myndighetstolkningar där hästverksamhet betraktas som hobbyverksamhet. Vi vill ta bort onödiga hinder för dem som ägnar sig åt hästverksamhet.

Centerpartiet vill:

  • Att hästnäringen ska likställas med övriga näringar.
  • Att regelverken för hästverksamhet förbättras.
  • Undanta hästar från konsumentlagstiftningen.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Ändra lagen så att hästar inte likställs med brödrostar

Det finns omkring 355 000 hästar i Sverige. Med 36 hästar per 1 000 invånare gör det Sverige till ett av de länder i Europa som har flest hästar. Hästen bidrar till våra öppna landskap och ett rikt djur- och växtliv.

Vi arbetar för att öka antalet hästar och hästföretag i Sverige och anser att företag där hästen står i fokus är viktiga på flera sätt. Inte bara för miljön och jobben utan även för folkhälsan. I dag rider omkring en halv miljon svenskar.

Jämställ hästföretag med liknande företag

Via EU:s jordbrukspolitik finns olika program och insatser som lantbrukare kan söka och ta del av, men möjligheterna för den som driver hästföretag i Sverige är väsentligt mindre. Detta är trots att vi har hästnäringen att tacka för ca 17 000 jobb. Det här behöver korrigeras så att det blir mer rättvist.

Förenkla och förbättra reglerna

Vi vill förbättra regelverket för hästverksamhet. Till exempel anser vi att reglerna för byggande av djurstallar behöver förenklas och att regelverket för tillstånd för hästhållning ses över. Ett annat exempel är strandskyddet, där jordbruket i dag har undantag från strandskyddet men hästföretagen särbehandlas. Det innebär problem vid bland annat stängsling och betesmarker nära vatten.

Undanta levande djur från konsumentlagstiftningen

Vi vill även ändra lagstiftningen som undantar levande djur från konsumentlagstiftningen. I dag är reglerna för att lämna tillbaka en brödrost eller hårtork samma som för en häst eller hund. När en häst lämnas tillbaka hamnar i dag ansvaret på säljaren att bevisa att djuret inte led av dolda fel vid försäljningstillfället, vilket för säljaren kan få mycket kostsamma och jobbiga konsekvenser. Det är faktiskt orimligt.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.