Vattenbruk

Svenskt vattenbruk hämmas i dag av krångliga och gamla regelverk, tillsammans med långa tillståndsprövningar. Det är synd eftersom det finns stor potential att utveckla svenskt vattenbruk. Sverige har goda naturliga förutsättningar och vattenbruket har många miljöfördelar jämfört med att importera fisk från andra länder.

Centerpartiet vill:

  • Att regelverk och tillstånd för vattenbruk kraftigt förenklas och effektiviseras
  • Att det ska bli vanligare med ”blå fånggrödor”
  • Att det ska vara möjligt att odla ny mat såsom alger utan att behöva söka dispens

sol-has-bg sol-light-text

För att möta hoten mot att världens hav utarmas på fisk kan vattenbruk vara en lösning.

Svenskt vattenbruk, det vill säga odling av fisk och annan sjömat både på land samt i sjöar och i havet, har en stor potential när det gäller att skapa jobb och tillväxt i hela landet. Företagen bidrar även med näringsriktig och klimatsmart mat. Tyvärr begränsas företagen i dag av att regelverk och tillståndsprocesser gör det dyrt, osäkert och komplicerat att starta vattenbruk i Sverige. Det vill vi ändra på.

En ökad odling av blå fånggrödor kan stärka artrikedomen och på ett naturligt sätt minska övergödningen i Östersjön och Västerhavet. De vanligaste typerna av blå fånggrödor är mussel- och sjöpungsodlingar men det finns även alger och sjögräs. Dessa arter finns naturligt i de bägge haven och suger upp kväve och fosfor och bidrar till naturlig vattenrening. De är också värdefulla i form av produktion av förnybart biobränsle, gödsel och livsmedel och har potential att skapa nya jobb i mindre kustnära samhällen. Vi vill gynna denna odling på olika sätt.

Alger och sjöpungar är nya livsmedel som begränsas extra mycket av administrativa hinder. Det beror på att alger och sjöpungar enligt miljöbalken inte betraktas som mat. Först när dessa skrivningar är uppdaterade kan alger och sjöpungar odlas på samma villkor som gäller för musslor, kräftor och fisk.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.