Klimatpolitik i EU

En av våra viktigaste frågor inom EU-samarbetet är arbetet med att minska utsläppen och bromsa klimatförändringarna. EU:s energisektor är fortfarande till 73 procent fossil, detta beroende måste brytas. Vi driver på för ökade ambitioner med målet att EU ska vara en föregångare i världen på klimatområdet.

Centerpartiet vill:

  • Skärpa prissättningen av koldioxid inom EU:s handel med utsläppsrätter och bredda systemet till fler sektorer
  • Införa ett handelssystem där den aktör som genererar ett minusutsläpp får betalt för det
  • Öka koldioxidtransparensen i EU

sol-has-bg sol-light-text

Skärp EU:s handel med utsläppsrätter

För oss är det en självklarhet att EU:s viktigaste klimatverktyg, handeln med utsläppsrätter, ska vara förenlig med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Då behöver vi skärpa prissignalen så att den också driver fram investeringar i utsläppssnål teknik.

Vi vill bland annat minska överskottet på utsläppsrätter, fasa ut den fria tilldelningen och utvidga systemet till fler sektorer – så att fler sektorer betalar för sina utsläpp. Vi vill också länka samman EU:s utsläppshandelssytem med andra länder, så att vi kan ta ett första steg mot ett globalt pris på koldioxid.

Inför en handel med minusutsläppsrätter

Genom att skapa minusutsläpp, som kan minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären, skapas en nytta som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Därför passar det bättre att minusutsläppen prissätts på EU-nivå.

Vi vill skapa ett handelssystem där den aktör som genererar minusutsläpp får ersättning för det. Precis som det ska kosta att släppa ut koldioxid till atmosfären, behöver vi prissätta den samhällsnytta som skapas av att fånga in koldioxid.

Vi behöver också snabbare anta EU-gemensam lagstiftning som öppnar upp för en storskalig satsning på tekniken. Vi kommer att vara drivande för att sådan lagstiftning kommer på plats i närtid.

Öka koldioxidtransparensen i EU

Centerpartiet har redan genomfört en rad reformer för att förbättra informationen om produkters hållbarhet. Vi såg till att konsumentmakten var en viktig del av Europaparlamentets position till den Gröna given, EU:s stora miljö- och klimatsatsning.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.