Centerpartiet lokalt

Ideella organisationer

Ideella föreningars engagemang och hjärta för människor är beundransvärt. Centerpartiet vill underlätta, stödja och förenkla det ideella engagemanget.

Centerpartiet vill:

  • Att du som ger gåvor till en ideell organisation ska få dra av det på deklarationen.
  • Att ideella föreningar inte ska behöva betala moms.
  • Möjliggöra för ideella aktörer att erbjuda vård, skola och omsorg som ett alternativ till kommunernas och landstingens verksamhet.

"Eldsjälar inom ideella föreningar ska stödjas och uppmuntras. Ideella engagemang och föreningar bör få utökat ekonomiskt stöd."

Alexander Steinvall, Virserum

Centerpartiet vill också

  • Att 1 % av Bruttonationalinkomsten (BNI) ska gå till bistånd
  • Att den ideella sektorn ska få mer ansvar för flyktingmottagandet och att man ska få goda ekonomiska förutsättningar för detta
  • Möjliggöra för ideella aktörer att erbjuda vård, skola och omsorg som ett alternativ till kommunernas och landstingens verksamhet

Ideella organisationer kan vara föreningar, stiftelser eller andra organisationer som människor engagerar sig i på sin fritid. Exempel på ideella organisationer kan vara en fotbollsklubb, en kulturförening eller ett studieförbund.

Ansvarig talesperson

Per Lodenius
Riksdagsledamot Stockholms län, kulturpolitisk talesperson