Ideella organisationer

Ideella organisationers engagemang är beundransvärt och viktigt. Vi vill underlätta och stödja det ideella engagemanget, bland annat genom att göra gåvor avdragsgilla i större utsträckning.

Centerpartiet vill:

  • Att du som ger gåvor till en ideell organisation ska få dra av det på deklarationen.
  • Att de ideella organisationerna ska få mer ansvar för integrationen.
  • Underlätta för ideella organisationer att erbjuda vård, skola och omsorg.

sol-has-bg sol-light-text

Stöd det ideella engagemanget

Ideella organisationer kan vara föreningar, stiftelser eller andra organisationer som människor engagerar sig i på sin fritid. De som ideellt bidrar till samhället med sitt engagemang måste få goda förutsättningar för detta.

Ideella organisationer behöver i många fall pengar, för att kunna driva sina verksamheter. Det gäller till exempel föreningar som arbetar med sociala frågor och som behöver hyra en lokal för att ha sin verksamhet i.

Inför avdragsrätt på gåvor till fler ideella organisationer

Många organisationer får en del av sina pengar genom gåvor från personer som tycker att de gör bra saker. Det vill vi uppmuntra. Därför tycker vi att du som ger gåvor till en ideell organisation ska få dra av det i deklarationen I dag gäller det bara vissa ideella organisationer och vi vill undersöka om det borde gälla fler.

Idrottsföreningar, friluftsföreningar och studieförbund är exempel på ideella organisationer. De är alla mötesplatser där man träffas för att man har ett särskilt intresse. Det ordnas då aktiviteter som ger verklig integration mellan människor med olika bakgrund. Därför är det också bra för hela vårt samhälle, integrationen och demokratin.

Låt ideella organisationer vara en del av valfriheten inom välfärden

Det är viktigt att du ska kunna välja vård, skola och omsorg som passar dig. Därför vill vi göra det möjligt för ideella organisationer att erbjuda vård, skola och omsorg som ett alternativ till kommuners och regioners verksamheter.

Ansvarig talesperson

Catarina Deremar
Kulturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Uppsala län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.