Massmedia och public service

En fri press är en förutsättning i en demokrati. Därför är det bra att det finns mediestöd samt en oberoende radio och tv, det som kallas public service.

Centerpartiet vill:

  • Att mediestödet ska vara utformat så vi får en allsidig och oberoende press i hela landet
  • Behålla ett oberoende public service med ett brett programutbud
  • Bygga ut bredband i hela landet så alla kan ta del av media digitalt

sol-has-bg sol-light-text

En fungerande mediebevakning är viktig i alla delar av Sverige

Oberoende medier är en av grunderna för en demokrati. Det är viktigt att samhället granskas, så att du ska kunna veta exempelvis om politikerna i din kommun fattar beslut som påverkar dig.

Antalet kommuner där det inte finns lokal journalistik har ökat. Det beror på att lokala tidningar inte längre kan tjäna så mycket pengar på reklam. Det är en oroande utveckling eftersom den lokala journalistiken är väldigt viktig.

Därför vill vi ge stöd för en allsidig och oberoende nyhetsbevakning i hela landet. Där ingår också utrymme för debatt, så kallad opinionsbildning.

Behåll public service med många olika typer av program

Public service är radio och tv som ska vara till allmänhetens nytta.

Det är bra att det finns radio och tv som är oberoende från både politiken och marknaden. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv.

Vi vill också att public service ska ha många olika typer av program, så att människor tycker att det är intressant att höra eller se på programmen.

Inför en digital allemansrätt

Att det finns bredband är avgörande för att kunna ta del av nyheter på digital väg. Vi vill därför se en digital allemansrätt, som garanterar stabil och snabb uppkoppling i hela landet.

Ansvarig talesperson

${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.