Centerpartiet lokalt

Massmedia och public service

En fri press är en förutsättning i en demokrati. Därför är det bra att det finns ett presstöd och en oberoende radio och tv. Vi vill däremot slopa tv-licensen och istället låta alla betala en medieavgift.

Centerpartiet vill:

  • Att public service ska behållas men att nuvarande avgiftssystem avskaffas till förmån för en public service-avgift för alla.
  • Att privata och kommersiella radio- och TV-företag ska ha möjlighet att verka på en fungerande marknad med långsiktiga och goda villkor.
  • Låt presstödet vara kvar.
  • Införa en digital allemansrätt så att man kan ta del av media i hela landet.

"En finansieringsmodell av public service via tv-licensen är otidsenlig och ger svåra gränsdragningsproblem. Därför bör en ny finansieringsmodell utredas som säkerställer en oberoende public service med brett utbud."

Johan Knutsson, Åtvidaberg

En fungerande mediebevakning är viktig i alla delar av Sverige

Oberoende medier är en av grundstenarna i en demokrati. En fungerande mediebevakning är viktig i alla delar av Sverige.

Idag finns ett så kallat presstöd som ger möjligheter till även mindre orter att ha kvar dagstidningar som konkurrerar med varandra. Presstödet är viktigt att bevara. Det är viktigt för demokratin och ser till så att samhället kan skildras på olika sätt. Vi vill också ha en digital allemansrätt. Man ska kunna ta del av nyheter digitalt över hela landet.

Public Service är radio och tv som ska vara till allmänhetens nytta. Vi tycker det är viktigt och bra att det finns tv och radio som har fokus på allmänheten snarare än på att göra vinst. Däremot är vi tveksamma till om det ska betalas genom tv-licens. Risken är stor att de inte längre blir lika oberoende om pengarna kommer direkt från den stat de ska granska. Vi tycker inte heller att det känns vare sig rimligt eller modernt att koppla avgiften till den apparat som du väljer att titta på tv med. Istället tycker vi att man borde ta ut en medieavgift av alla skattebetalare. Då kan alla vara med och tillsammans betala för public service.

För oss är det också viktigt att privata radio- och TV-företag ska verka på en fungerande marknad med långsiktiga och goda villkor.

Ansvarig talesperson

Per Lodenius
Riksdagsledamot Stockholms län, kulturpolitisk talesperson