förebygga brott

Ett brott som aldrig inträffar drabbar vare sig offer, samhälle eller gärningsman. Därför är det brottsförebyggande arbetet så viktigt. Du ska inte behöva vara rädd för att drabbas av brott hemma, när du går och handlar, går till skolan eller jobbet eller lämnar barnen på förskolan.

Centerpartiet vill:

  • Låta kommunerna ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet
  • Ha nära lokala samarbeten mellan polis och föreningar, affärer och fastighetsägare
  • Att polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig för dem som bor i området

sol-has-bg sol-light-text

Samhället måste reagera tidigt

Vi vill att kommunerna ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Bland annat när det gäller att jobba förebyggande och när det gäller attityden till brott. Även tidiga sociala insatser mot dem som riskerar att råka in på en brottslig bana är viktiga. När erfarna poliser stannar länge lokalt i samma tjänst, kan de lättare vara en del i att skapa trygghet.

Vi vill också att kunskapen om och användningen av BID-samarbeten (Business Improvement Districts) ska öka. Det är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Metoden har med framgång använts i New York för att få bukt med ökad brottslighet.

Genom praktiskt stöd från bland annat kommuner kan fastighetsägare, handlare, ideella aktörer och andra samverka för att ta ansvar för sitt närområde och skapa en levande och attraktiv miljö. Det kan kombineras med att anställa ordningsvakter som tillsammans med polis och polisvolontärer kan jobba för mer säkerhet och trygghet för människor lokalt.

Vi vill också öka möjligheterna att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden och att införa en ny frivårdsåtgärd som innebär att dömda personer under en tid kan förbjudas att vistas i ett område.

Vi tycker det är viktigt att det läggs mer kraft på levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar. På så sätt skapas färre tillfällen som lockar till brott. I Falkenberg har en modell liknande den som använts i New York haft stora framgångar i bostadsområdet Falkagård som är det enda område som tagits bort från polisens lista över utsatta områden. Centerpartiet vill att Falkenbergsmodellen används i fler kommuner i Sverige.

Brottsförebyggande arbete handlar i hög grad om långsiktiga och tidiga insatser. Det handlar om bra skolor och ett väl fungerande civilsamhälle, men också om tidiga insatser och ingripanden när det finns oro för ett barn eller en familj.

Vi arbetar också för att stödet till lokalt brottsförebyggande arbete i de särskilt utsatta områdena utökas, och att satsningarna på att göra trygghetsskapande insatser i lokala centrum och parker ökar.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.