Centerpartiet lokalt

Brottsförebyggande

Brottsligheten i samhället behöver minska. Människor måste kunna lita på att polisen gör sitt jobb. Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel.

Centerpartiet vill:

  • Att kommunerna ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet
  • Att företagare, civilsamhälle, kommuner och polis ska samverka om brottsprevention lokalt
  • Lägga mer kraft på hur vi utformar samhället till exempel med belysning eller planering för att skapa färre tillfällen som lockar till brott
  • Att polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig för dem som bor i området

"För att människor ska känna sig trygga måste man ha förtroende för polis och rättsväsende och det kräver arbete nära medborgare och andra lokala aktörer."

Christian Widlund, Norrköping

Samhället måste reagera tidigt

Det brottsförebyggande arbetet är en del av Centerpartiets närodlade rättspolitik. Det är mycket viktigt att minska brottsligheten. De brott som aldrig begås skapar varken lidande eller skada. Dessutom kostar de inget för samhället.

Vi vill prioritera brottsförebyggande arbete. Dels brottsprevention med fokus på att få individer att inte begå brott, dels brottsprevention som har med samhällets utformning att göra, till exempel hur vi bygger bostadsområden som inte inbjuder till garagestölder eller hur vi använder parkbelysning för att undvika att människor blir rånade eller våldtagna.

Med erfarna poliser som stannar länge i samma tjänst kan man lättare skapa trygghet utifrån det som behövs lokalt. Vi vill att kommunerna ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet genom att involvera fler aktörer och prioritera förebyggande arbete i skolor, till exempel när det gäller attityden till brott. Vi vill också att företagare, civilsamhälle, kommuner och polis ska samverka om brottsprevention lokalt Och att ordningsvakter, tillsammans med polis och polisvolontärer, är en del i att skapa säkerhet och trygghet för människor lokalt.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson