förebygga brott

Ett brott som aldrig inträffar drabbar vare sig offer, samhälle eller gärningsman. Därför är det brottsförebyggande arbetet så viktigt. Du ska inte behöva vara rädd för att drabbas av brott hemma, när du går och handlar, går till skolan eller jobbet, eller lämnar barnen på förskolan.

Centerpartiet vill:

  • Att polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig för dem som bor i området.
  • Ha fler trygghetsvärdar som kan utgöra en länk mellan lokalsamhället och polisen.
  • Att tryggheten ska tänkas in från början när vi planerar våra städer och kommuner.

sol-has-bg sol-light-text

Samhället måste reagera tidigt

Vi vill att kommunerna ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Bland annat när det gäller att jobba förebyggande och när det gäller attityden till brott. Även tidiga sociala insatser mot dem som riskerar att hamna i kriminalitet är viktiga. När erfarna poliser stannar länge lokalt i samma tjänst, kan de lättare vara en del i att skapa trygghet.

Polisen måste vara närvarande i lokala områden och sambandet mellan socialtjänst, skola och polis måste byggas starkare, så att ungdomar och barn på glid fångas upp tidigare och skiljs från destruktiva miljöer.

Det är också viktigt med ordentliga satsningar på jobb och fritidsaktiviteter, eftersom vi vet att det bidrar till färre sociala problem. Vi vill därför se ökad samverkan mellan kommuner, civilsamhälle och näringsliv för att erbjuda en värdefull fritid samt en tillgänglig arbetsmarknad för unga.

Satsa på trygghetsvärdar

Vi vill satsa på trygghetsvärdar som en länk mellan lokalsamhället och polisen. Utsatta områden ska ges hopp och framtidsmöjligheter genom satsningar och kvalitetskrav på skolor, genom bättre förutsättningar för att komma in i jobb och driva företag – så att alla ungdomar ser dem som strävar och skapar, inte dem som skjuter och stjäl, som förebilder.

Vi vill också införa en ny frivårdsåtgärd, som innebär att dömda personer under en tid kan förbjudas att vistas i ett område. På så sätt gör vi otrygga områden tryggare.

Fler trygga områden enligt Falkenbergsmodellen

Vi tycker det är viktigt att det läggs mer kraft på levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar. För att antalet brott ska minska. I Falkenberg har en modellhaft stora framgångar i bostadsområdet Falkagård. Vi vill att Falkenbergsmodellen används i fler kommuner i Sverige.

Mer samverkan mellan privat och offentlig sektor (BID-samarbeten)

Vi vill att kunskapen om, och användningen av, BID-samarbeten (Business Improvement Districts) ska öka. Det är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Metoden har med framgång använts i New York för att få bukt med ökad brottslighet. Genom praktiskt stöd från bland annat kommuner kan fastighetsägare, handlare, ideella aktörer och andra samverka för att ta ansvar för sitt närområde och skapa en levande och attraktiv miljö med minskad brottslighet som följd.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.