Hedersrelaterade brott

Brott utförda i hederns namn drabbar allt för många människor i Sverige i dag. Unga människor som inte får träffa vänner, blir hotade, misshandlade, tvingade till äktenskap, könsstympade eller i värsta fall mördade. Detta måste få ett slut.

Centerpartiet vill:

  • Att hedersmotiv ska ses som en försvårande omständighet som ger hårdare straff
  • Införa en skyddslag som hindrar barn under 18 år från att föras ut ur landet om det finns risk för tvångsgifte eller könsstympning
  • Straffa vårdnadshavare som inte skyddar flickor från könsstympning

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Hedersrelaterade brott

Alla människor i Sverige får inte leva sitt liv som de vill. Vissa, särskilt flickor, kontrolleras hårt av sina familjer i hederns namn. De hotas och misshandlas och ibland går det så långt att de mördas eller tvingas till självmord.

Många kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv. Pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor in i arrangerade äktenskap. HBTQ-personer hindras att vara sig själva.

Att inte få bestämma hur man själv vill gå klädd. Att inte själv få välja vänner eller vem man vill leva med. Det är också att utsättas för hederskultur. Hedersproblematiken sträcker sig från kränkande behandlingar till framtvingade självmord och mord i hederns namn. Det är något som vi aldrig får acceptera. Det är något som vi aldrig får blunda för. De hedersrelaterade brotten måste få ett slut.

I Sverige är det en rättighet att få välja med vem och hur man lever sitt liv. Men hederskulturen skapar istället skräck och bidrar till ett ojämställt samhälle. Vi vill att hedersmotiv ska ses som en straffskärpande omständighet. Med en skärpt lag skulle det skickas en tydlig signal genom samhället att hedersrelaterade brott måste tas på större allvar och att alla barn i Sverige ska kunna växa upp med samma friheter och möjligheter.

Många unga förs ut ur Sverige för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas. För att förhindra detta vill vi införa en skyddslag som gör att en domstol snabbt ska kunna fatta beslut om att man kan straffas om man för en människa ut ur landet eller inte återför personen. Personens pass ska kunna spärras för att hindra att hen förs ut ur landet.

Sedan könsstympning förbjöds 1982 har bara två fall lett till fällande domar. Det är ett vidrigt brott och för att fler gärningspersoner ska kunna straffas vill vi att vårdnadshavare som misslyckas med att skydda en flicka från könsstympning ska kunna straffas för det. För att stödja dem som inte vågar anmäla vill vi också att livslång anonymitet i rättsprocessen tillämpas för offren.

Slöjförbud är fel väg att gå

Centerpartiet vill att alla barn ska få vara barn. Andra partier vill i viss mån reglera kvinnors och flickors rätt att bära slöja, något vi tror är fel väg att gå. Slöjan är inte ett problem i sig. Det är förfärligt att det finns flickor som blir tvingade eller känner sig pressade att ha slöja, men vi bör inte hindra alla flickor i Sverige, inklusive de som vill ha slöja, från att ha det. Istället måste vi komma åt själva förtrycket. Sedan är det viktigt att en slöja inte hindrar barn att fullfölja läroplanen såsom att vara med på idrotten.

Det är också viktigt att vi kan säkerställa kunskap och kompetens om hedersförtryck inom skolan och socialtjänsten.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.