Hedersrelaterade brott

Brott utförda i hederns namn drabbar allt för många flickor och pojkar i Sverige i dag. Unga människor som inte får träffa vänner, blir hotade, misshandlade, tvingade till äktenskap, könsstympade eller i värsta fall mördade. Detta måste få ett slut.

Centerpartiet vill:

  • Kriminalisera kontrollerande beteende för att skydda unga som utsätts för hedersrelaterad kontroll.
  • Kriminalisera oskuldskontroller.
  • Att grund- och gymnasieskolor upprättar handlingsplaner mot hedersförtryck och att skolpersonal utbildas för att snabbare kunna upptäcka hedersvåld

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Krafttag mot alla brott i ”hederns” namn

Alla människor i Sverige får inte leva sitt liv som de vill. Vissa, särskilt flickor, kontrolleras hårt av sina familjer i hederns namn. De begränsas i sin vardag, hotas, misshandlas och ibland går det så långt att de mördas eller tvingas till självmord.

Många kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv. Barn och unga skickas på uppfostringsresor, pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor, in i arrangerade äktenskap. HBTQI-personer hindras att vara sig själva.

Kriminalisera kontrollerande beteende

Att inte få bestämma hur man själv vill gå klädd. Att inte själv få välja vänner, eller vem man vill leva med, det är att utsättas för hedersförtryck. Hedersproblematiken sträcker sig från kränkande behandlingar till mord och framtvingade självmord. Det är något vi aldrig kan acceptera. Vi vill kriminalisera kontrollerande beteende för att på ett tidigt stadium kunna stoppa det förtryck som begränsar, framför allt, barn, unga och kvinnor att leva sitt liv fullt ut.

Straffa vårdnadshavare som inte stoppar könsstympning

Sedan könsstympning förbjöds 1982 har bara två fall lett till fällande domar. Det är ett vidrigt brott. För att fler gärningspersoner ska kunna straffas vill vi att vårdnadshavare som misslyckas med att skydda en flicka från könsstympning ska kunna straffas för det. De som vågar anmäla ska få livslång anonymitet i rättsprocessen.

Slöjförbud fel väg att gå – det är förtrycket vi måste bekämpa

Vi vill att alla barn ska få vara barn. Andra partier vill i viss mån reglera kvinnors och flickors rätt att bära slöja, något vi tror är fel väg att gå. Det är förfärligt att det finns flickor som blir tvingade eller känner sig pressade att ha slöja. I stället för förbud, som skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, måste vi komma åt tvång och förtryck.

Utreseförbud har effekt

Efter skolloven står en del skolbänkar tomma. Myndigheter misstänker hedersbrott och barnen är svåra att spåra. Här har utreseförbudet som infördes år 2020 gjort skillnad, då myndigheter nu kan hindra att barnen förs ur landet. Men det är även viktigt att arbeta förebyggande genom att säkerställa kunskap och kompetens om hedersförtryck inom skolan och socialtjänsten och att alla grund- och gymnasieskolor upprättar handlingsplaner mot hedersförtryck.

Vi vill också se bättre nationell frånvarostatistik som en del i att säkerställa alla elevers rätt till skolgång.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.