Kriminalvården

Kriminalvården ska både straffa och rehabilitera för att förhindra att personen begår brott igen. Rehabiliteringen i svenska fängelser behöver bli bättre. De som har begått brott ska kunna återgå till ett laglydigt liv när straffet är avtjänat.

Centerpartiet vill:

  • Fokusera på rehabilitering inom Kriminalvården, så att färre begår brott igen
  • Se mer arbetsträning och behandlingsprogram för de intagna
  • Att Kriminalvården ska upptäcka och motverka radikalisering

sol-has-bg sol-light-text

Fokus måste vara rehabilitering

Kriminalvårdens fokus ska vara rehabilitering. Först då kan vi se till att de som är intagna inte begår nya brott efter att straffet har tjänats av.

De som sitter i fängelse behöver få arbetsträning, social övning och hjälp för att jobba mot missbruk och kriminellt beteende. Under strafftiden måste det finnas ett fokus på att komma tillbaka till ett liv utan brott, till exempel genom att Kriminalvården arbetar för att minska risken för att den intagnes skulder byggs upp under fängelsetiden. Risken för att en person med stora skulder trillar tillbaka i brottslighet är större än för någon med ordnad ekonomi.

Många som sitter i fängelse mår psykiskt dåligt. Därför är det viktigt att förbättra den psykiatriska vården som ges inom Kriminalvården. Vi vill också att intagna ska motiveras att genomgå behandlingsprogram mot missbruk och kriminalitet. För att öka motivationen ska vägran att delta i dessa program få konsekvenser för möjligheten till villkorlig frigivning. Det är också viktigt att hot och våld mot personal alltid leder till konsekvenser för den intagne.

För att minska risken för radikalisering när någon sitter i fängelse, vill vi att Kriminalvården ska prioritera arbetet att upptäcka och motverka extremism hos de intagna.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.