Centerpartiet lokalt

Kriminalvården

Rehabiliteringen i svenska fängelser behöver bli bättre. Vi behöver se till så att människor inte begår brott igen och att människor inte radikaliseras när de avtjänar sitt straff.

Centerpartiet vill:

  • Fokusera på rehabilitering inom kriminalvården så att färre begår brott igen.
  • Se mer arbetsträning och social övning för de intagna.
  • Att människor som arbetar som kriminalvårdare ska få kontinuerlig vidareutbildning.
  • Ha ett prioriterat arbete för att upptäcka och motverka radikalisering inom kriminalvården.

Att jobba inom kriminalvården kräver fortlöpande utbildning för att göra ett bra jobb som gör att intagna får stöd och hjälp till att inte begå nya brott."

Bertil Sandström, Vikbolandet

Fokus måste vara rehabilitering

Kriminalvårdens fokus ska vara rehabilitering. Först då kan vi se till att de som är intagna inte begår nya brott.

De som sitter i fängelse behöver också få mer arbetsträning och social övning. Det behövs för att lättare kunna anpassa sig till livet ute i samhället. Många som sitter i fängelse mår dåligt psykiskt. Det är därför viktigt att förbättra den psykiatriska vården som ges inom kriminalvården. Vi vill också att kvinnors situation i fängelserna blir bättre än vad den är idag.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson