Mäns våld mot kvinnor

Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon som man är eller har varit tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Det är oacceptabelt att tusentals kvinnor inte kan känna sig trygga i sina egna hem.

Centerpartiet vill:

 • Skärpa straffen och kriminalisera kontrollerande beteende
 • Satsa mer på tjej- och kvinnojourer
 • Förbättra vittnesskyddet så att fler vågar anmäla
 • Öka kunskapen hos till exempel vårdpersonal, kring våld i nära relationer
 • Införa elektronisk fotboja vid kontaktförbud, och att det ska vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation
 • Införa obligatorisk medling när det handlar om hantering av barn för att sätta stopp för fortsatt förtryck och kontroll

sol-has-bg sol-light-text

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem

Centerpartiet har genom åren genomfört straffskärpningar för sexual- och kvinnofridsbrott, för hedersbrott, infört samtyckeslagstiftning, och resurser har tillförts rättsväsendet och kvinnojourer runt om i landet.

Men det räcker inte. Det går för långsamt. Alla är emot mäns våld mot kvinnor – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Vi måste arbeta för att fler kvinnor ska våga lämna en våldsam relation, och sedan att män som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff. Det är också viktigt med stöd till kvinnor under och efter en rättprocess, samtidigt som samhället arbetar gemensamt för att förhindra att första slaget ens sker.

Vi måste förstärka det förebyggande arbetet

Centerpartiet vill förstärka sex- och samlevnadsundervisning, se till att dessa ämnen är en del av fortutbildningen för verksamma lärare och förstärka elevhälsans förebyggande arbete. Det är också viktigt att öka resurserna och stötta organisationer som arbetar med frågor som rör normer, attitydförändringar och jämställdhet.

Skärp straffen

För att se till att fler män som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas vill vi se straffskärpningar för sexualbrott och för grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning. Vi vill också se fler utredare med specialistkompetens rörande våld i nära relation.

Kontrollerande beteende ska också vara brottsligt. Rättsväsendet måste göra mer för att stoppa våld i nära relationer redan i ett tidigt skede. Kontrollerande beteende kan handla om att isolera ens partner från deras vänner, kontrollera vad den gör på fritiden eller till exempel förhindra läkarbesök. Ofta handlar det om att få den utsatte att känna sig värdelös genom att upprepat tala nedlåtande eller kränkande, gå igenom telefonräkningar och kontrollera hemmets inkomster.

Öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer
Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och kvinnojourerna och en del av dessa går på knäna. Man ska aldrig känna att man inte får den hjälp man behöver för att lämna en våldsam relation och därför vill vi öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer.

Förbättra vittnesskyddet

Det är ofta extremt jobbigt och påfrestande att anmäla våld i nära relation. För vissa kan det vara direkt livsfarligt. Alla som bestämmer sig för att polisanmäla ska kunna känna sig trygga i att få det stöd och det skydd de behöver.

Vi vill att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan. Polisens brottsoffersektion, det som kallas för vittnesskyddet i de fall då de tar hand om skyddsbehovet, ska ta över delar av socialtjänstens ansvar under den mest akuta perioden. När offren känner sig trygga kan de lättare förändra sin situation, och kanske till och med vittna mot en gärningsman.

Vid kontaktförbud vill vi att elektronisk fotboja ska användas och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation och vi vill även se obligatoriskt medling när det handlar om hantering av barn för att sätta stopp för fortsatt förtryck och kontroll under och efter rättsprocessen.

Öka kunskapen om våld i nära relationer

Har du ett jobb där du kan tänkas komma i kontakt med människor som utsatts för våld i nära relationer? Då är det viktigt att du har fått kunskap kring ämnet. Och förståelse för att till exempel personen som är utsatt kan känna att det är så här livet är. Att offret känner att situationen är normal, när den är allt annat än normal.

Vi vill se löpande utbildningsinsatser till bland annat rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare och andra anställda vid skolor. Så att dessa har kunskap om, och aktivt arbetar mot, sexuella trakasserier, könsrelaterat våld och kränkningar.

Viktiga förändringar som Centerpartiet vill göra:

 • Straffskärpningar för sexualbrott och för återfall i brottslighet.
 • Skärp straffet för grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning.
 • En stabil finansiering av kvinnojourer i hela landet.
 • Obligatoriskt medling när det handlar om hantering av barn för att sätta stopp för fortsatt förtryck och kontroll.
 • Vid kontaktförbud ska elektronisk fotboja användas och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation.
 • Kriminalisering av kontrollerande beteende.
 • Öka kunskapen hos till exempel vårdpersonal, kring våld i nära relationer.
 • Fler utredare med specialistkompetens rörande våld i nära relation, sexualbrott och sexköp/trafficking i samtliga polisregioner.
 • Förbättra vittnesskyddet, så att fler vågar anmäla sina förövare. Vi vill att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan.
 • Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska under vissa omständigheter kunna utbyta information, det vill säga bryta sekretessen, för att hjälpa och stödja på ett bättre sätt.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.