Mäns våld mot kvinnor

Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon som man är, eller har varit, tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Det är oacceptabelt att tusentals kvinnor inte kan känna sig trygga i sina egna hem.

Centerpartiet vill:

 • Skärpa straffen och kriminalisera kontrollerande beteende
 • Säkra långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer
 • Att elektronisk fotboja blir obligatoriskt vid kontaktförbud

sol-has-bg sol-light-text

Är du utsatt och behöver hjälp?

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig. Ta kontakt med Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50.

Du kan också kontakta socialtjänsten i din kommun. För att hitta kvinno-, tjej-, och ungdomsjourer gå till https://unizon.se/hitta-jour eller https://www.roks.se/hittaenjour.

Centerpartiet har genom åren genomfört straffskärpningar för sexual- och kvinnofridsbrott och resurser har tillförts rättsväsendet och kvinnojourer runt om i landet. Men det räcker inte. Det går för långsamt. Alla är emot mäns våld mot kvinnor – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Vi måste arbeta för att fler kvinnor ska våga lämna en våldsam relation och att män som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff.

Skärp straffen och öka kunskapen för att få fler fällande domar

Vi vill vi se straffskärpningar för sexualbrott och för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning och att kunskaperna bland dem som kommer i kontakt med våld i nära relation blir större från första förhör till slutlig dom.

Mäns våld mot kvinnor börjar ofta tidigt i unga relationer. Det börjar inte med slag, utan med kontrollerande beteende. Därför vill vi att det också ska vara brottsligt att isolera ens partner från dess vänner, kontrollera vad den gör på fritiden eller till exempel förhindra läkarbesök.

Långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer

Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och kvinnojourerna och en del av dessa går på knäna. Man ska aldrig känna att man inte får den hjälp man behöver för att lämna en våldsam relation och därför vill vi öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer.

Bättre stöd till brottsoffer

Det är ofta extremt jobbigt och påfrestande att anmäla våld i nära relation. För vissa kan det vara direkt livsfarligt. Vi vill att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan, och att Polisens brottsoffersektion ska ta över delar av socialtjänstens ansvar under den mest akuta perioden. Alla som bestämmer sig för att polisanmäla ska kunna känna sig trygga i att få det stöd och det skydd de behöver.

Prioritera våldsbrottslingar – lås in snabbare så kvinnor kan känna sig tryggare

I dag finns det flera män som döms för våld mot nära anhöriga som mellan det att domen trätt i kraft och det att fängelsestraffet påbörjas får gå fria. Det leder ofta till stora påfrestningar och otrygghet för offren. I värsta fall leder det också till att den dömda begår fler brott. Vi vill satsa mer på kriminalvården för att lösa platsbristen men även för att våldsbrottslingar snabbare tas in i fängelse efter det att en dom trätt i kraft.

Kontaktförbud och elektronisk fotboja

Om en gärningsman döms för ett allvarligt brott i nära relation vill vi att ett automatiskt kontaktförbud ska gälla, och att utsatta ska skyddas, redan från dag ett. Vi vill att elektronisk fotboja ska användas i samtliga fall av kontaktförbud där det kan fylla en funktion och vara obligatoriskt vid allvarligare brott i nära relation. I dag måste ett kontaktförbud överträdas för att den dömde ska behöva bära fotboja. Det är orimligt.

Viktiga förändringar som Centerpartiet vill göra:

 • Straffskärpningar för sexualbrott och för återfall i brottslighet.
 • Skärp straffet för grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning.
 • En stabil finansiering av kvinnojourer i hela landet.
 • Obligatoriskt medling när det handlar om hantering av barn för att sätta stopp för fortsatt förtryck och kontroll.
 • Satsa på kriminalvården och häkten så att fler män som slår kan tas in i fängelse snabbare.
 • Vid kontaktförbud ska elektronisk fotboja användas och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation.
 • Kriminalisering av kontrollerande beteende.
 • Öka kunskapen hos till exempel vårdpersonal, kring våld i nära relationer.
 • Fler utredare med specialistkompetens rörande våld i nära relation, sexualbrott och sexköp/trafficking i samtliga polisregioner.
 • Förbättra vittnesskyddet, så att fler vågar anmäla sina förövare. Vi vill att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan.
 • Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska under vissa omständigheter kunna utbyta information, det vill säga bryta sekretessen, för att hjälpa och stödja på ett bättre sätt.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.