Centerpartiet lokalt

Miljöbrott

Brott mot miljön måste prioriteras högre. Det behövs mer samarbete mellan myndigheter i Sverige och med andra länder. Dessutom behöver allmänheten få mer kunskap om vad olika miljöbrott innebär.

Centerpartiet vill:

  • Att miljöbrott ska prioriteras högre av polis och åklagare
  • Ha ett företagsbotsregister
  • Att förorenaren ska betala

Brott mot miljön kräver samarbete

Processen kring miljöbrott behöver ses över. Vi vill utreda om miljöbrott borde handläggas vid mark- och miljödomstolen eller om de domare som handlägger målen borde vara specialiserade och inriktade mot just miljöbrott.

Allmänheten behöver få mer information om olika miljöbrott och vad konsekvenserna kan bli om man exempelvis dumpar saker i skog och mark eller slänger farligt avfall i soporna. Eller köper hem en souvenir från en utlandsresa som kommer från illegal handel med vissa djurarter. Vi tycker också att artskyddsbrott och illegal handel med fridlysta arter behöver prioriteras högre av polis och åklagare än vad de här brotten faktiskt gör idag.

När företag begår miljöbrott kan de få en företagsbot, men det finns inget register över detta, vilket gör att samma företag kan begå brott om och om igen utan att mönstret syns. Det vill vi ändra på för att göra det möjligt att döma ut strängare straff.

Miljöbrott kan inte polisen klara upp på egen hand. Därför vill vi att de ska vara tvungna att samarbeta med andra myndigheter när det handlar om miljöbrott.

Vi tycker också att möjligheterna för polisen att samarbeta internationellt för att lösa dessa brott behöver bli bättre.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson