Miljöbrott

Vi tycker att brott mot miljön måste prioriteras högre. Det behövs mer samarbete mellan myndigheter i Sverige och med andra länder. Dessutom behöver allmänheten få mer kunskap om vad olika miljöbrott innebär.

Centerpartiet vill:

  • Att miljöbrott ska prioriteras högre av polis och åklagare
  • Ha ett företagsbotsregister så att de som begår upprepade brott får högre straff
  • Att förorenaren ska betala

sol-has-bg sol-light-text

Strängare straff för miljöbrott

Idag tar det ofta lång tid att utreda och döma i miljöbrott. Vi vill att det ska gå snabbare och bli mer effektivt.

Exempelvis genom specialiserade domare, så att fler kan ställas till svars för de brott de begår. Miljöbrott är ofta både komplicerade och påverkar många länder. Därför vill vi att polisen samarbetar mer med andra myndigheter, i Sverige och internationellt.

Allmänheten behöver få mer information om olika miljöbrott. Vad konsekvenserna kan bli om man exempelvis dumpar saker i skog och mark. Eller slänger farligt avfall i soporna. Eller köper hem en souvenir vid en utlandsresa, som kommer från illegal handel med vissa djurarter. Vi vill också att artskyddsbrott och illegal handel med fridlysta arter ska prioriteras högre av polis och åklagare än vad de gör idag.

När företag begår miljöbrott kan de få en företagsbot. Idag finns det inget register över detta, vilket gör att samma företag kan begå brott om och om igen utan att det syns. Det vill vi ändra på, för att göra det möjligt att döma ut strängare straff.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.