Prostitution

Det är bra att det är olagligt att köpa sex. Den svenska sexköpslagen är något vi står bakom fullt ut. Att utnyttja en annan människa sexuellt ska alltid vara brottsligt. Vi vill att polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitutionen, inte minst bland unga på internet.

Centerpartiet vill:

  • Att polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitution på internet
  • Höja straffen för köp av sex av minderårig
  • Ge prostituerade bättre skydd, exitprogram, rehabilitering och återanpassning

sol-has-bg sol-gray-tone

Bekämpa prostitution

Det finns människor som ser prostitution som enda utvägen för att försörja sig. Sexköpslagen ska se till att de inte utnyttjas.

Lagen betyder att man inte ska kunna köpa en annan människas kropp. Polisen måste bli bättre på att bekämpa prostitutionen på internet, där de yngsta och mest utsatta tjejerna och killarna finns.

Det saknas tillräckligt skydd, exitprogram, rehabilitering och återanpassning för dem som befinner sig i prostitution eller befinner sig i riskzonen. Insatser behöver riktas mot särskilt utsatta grupper. Arbetet med människohandel, koppleri och sexköp behöver prioriteras av polisen så fler fall upptäcks och lagförs.

I Sverige har de flesta fall av människohandel med barn för sexuella ändamål rört flickor i åldrarna 16–17 år. Vi vill se höjda straff för köp av sexuell handling av minderårig. En person som köper sex av en person som är under 18 år ska inte komma undan med böter.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.