Prostitution

Att utnyttja en annan människa sexuellt är inget annat än ett betalt övergrepp. Den svenska sexköpslagen är något vi står bakom fullt ut. Vi vill att polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitutionen också bland unga på internet.

Centerpartiet vill:

  • Höja straffet för sexköp till fängelse
  • Stoppa digitala bordeller
  • Ge prostituerade brottsofferstatus, bättre skydd, exitprogram, rehabilitering och återanpassning

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Höj straffen för sexköp

Det finns människor som ser prostitution som enda utvägen för att försörja sig. Sexköpslagen ska se till att de inte utnyttjas och att de som utnyttjar straffas hårt.

Sexköpslagen garanterar att ingen ska kunna köpa en annan människas kropp. Vi ser samtidigt att prostitution och människohandel alltmer flyttats ut på internet. Vi vill stoppa de digitala bordellerna. Polisen måste därför bli bättre på att bekämpa prostitutionen på internet.

Det saknas tillräckligt skydd, exitprogram, rehabilitering och återanpassning för dem som befinner sig i prostitution eller befinner sig i riskzonen. Insatser behöver riktas mot särskilt utsatta grupper. Arbetet med människohandel, koppleri och sexköp behöver prioriteras av polisen så fler fall kan upptäcks och lagförs.

Vi vill höja straffet för sexköp så att brottet ger fängelse och att straffet för den som köper sex av en person som är under 18 år ska vara högre. En person som utnyttjar andra personers utsatthet ska straffas hårt – särskilt om offret är ett barn.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.