Centerpartiet lokalt

Rättssäkerhet

I en demokrati ska alla medborgare veta säkert att samhället är rättvist. Man ska veta att lagar och regler gäller lika för alla.

"Det känns tryggt att det finns en lag. Den stora utmaningen är att förmedla budskapet så att alla känner att man får det bättre i sin vardag."

Eva Engström, Adelöv

Rättssäkerhet är grunden i en demokrati

Att samhället är rättssäkert är grunden i en demokrati.

Det är oerhört viktigt att medborgarna i ett land känner en tilltro till rättsväsendet. Det ska gå att säga vilka straff som är resultatet av ett visst brott. Lagar och regler ska gälla lika för alla och de ska vara konsekventa. När det gäller rättssäkerheten för människor i Sverige finns det sådant som kan bli bättre. Ett exempel är att ändra definitionen av hatbrott. Idag kan enligt lagen inte transpersoner utsättas för hatbrott. Så ser inte verkligheten ut och därför behöver definitionen av hatbrott ändras.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson