Sexualbrott

Sex ska alltid vara frivilligt. Ingen ska behöva känna sig pressad till att ha sex, i verkliga livet eller på nätet. Våldtäkter, glåpord och tafsningar är oacceptabla och måste förebyggas och bestraffas. Metoo, under hösten 2017, visade tydligt hur utbrett det sexuella våldet är.

Centerpartiet vill:

  • Höja straffen för vissa sexualbrott, bland annat våldtäkt
  • Se över preskriptionstiderna för sexualbrott och ta bort dem för sexualbrott mot barn
  • Att fler sexualbrott utreds och lagförs

sol-has-bg sol-light-text

Sverige ska vara trygg, för alla

Under hösten 2017 visade Metoo på ett skrämmande och alarmerande sätt hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är. Du ska aldrig behöva finna dig i att utsättas för nedvärderande språk, tafsande eller sexuella övergrepp.

Vare sig du är i skolan, på en konsert, på jobbet, i hemmet eller på tåget. Sverige ska vara tryggt, för alla.

Samtyckeslagstiftningen är bra och viktig

Vi står bakom samtyckeslagstiftningen, det vill säga att det ska vara förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visar att den vill delta.

Inga fler våldtäktsmän ska komma undan med att påstå att de inte förstod att den de utsatt inte ville, när det är tydligt att det inte har funnits något samtycke.

Fler fällande domar och hårdare straff

Alltför få anmälda sexualbrott leder till åtal och fällande dom. Uppklarandeprocenten av dessa brott måste öka.

Vi vill att polisen i högre grad ska prioritera utredningar av sexualbrott, att de som dömer i sexualbrottsmål ska ha genomgått särskild utbildning om sexualbrott, samt stärka hela rättskedjan för att fler ska fällas för de brott de begår.

Det är dessutom alldeles för låga straff för våldtäkt och grov våldtäkt. Därför vill vi höja straffen för dessa brott och även för brottet sexuellt övergrepp.

Vi vill även införa brottet ”synnerligen grov våldtäkt” med ett högre straff, för riktigt grova fall. Sexualbrott gör ofta att offret känner skuld och skam. Ett barn som utsätts tvekar ofta att anmäla, ibland långt upp i vuxen ålder.

Vi anser att preskriptionstiden, alltså att ett åtal måste ske inom en viss tid efter en händelse, för sexualbrott mot barn ska tas bort helt och att den ska ses över för övriga sexualbrott. Gärningsmän ska inte gå fria för att offret drabbas av skam, skuld och rädsla i flera år efter övergreppet.

Bättre kunskap och stöd

Sexualbrott måste förebyggas, och det från tidig ålder. Vi vill att alla elever ska få en bra sex- och relationsundervisning och att den kontinuerligt stärks.

Vi menar även att utbildningsinsatser inom sex, relationer och hedersvåld ska genomföras för befintlig skolpersonal.

Vi vill att brottsoffer för sexualbrott ska ha rätt till särskilt anpassat stöd och att det ska finnas i hela landet. Är brottsoffret dessutom minderårigt är behovet av stöd ännu större. De organisationer som ger stöd måste få ett stabilt och långsiktigt stöd så att de kan hjälpa så många offer som möjligt.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.