Sexualbrott

Sex ska alltid vara frivilligt. Ingen ska behöva känna sig pressad till att ha sex, varken du eller någon annan. Våldtäkter, glåpord och ovälkomna tafsningar är oacceptabelt och måste förebyggas och bestraffas. #metoo under hösten 2017 visade tydligt hur utbrett problemet är.

Centerpartiet vill:

  • Höja straffen för vissa sexbrott, bland annat våldtäkt
  • Ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
  • Att fler sexualbrott utreds och lagförs

sol-has-bg sol-light-text

Sexualbrott

Under hösten 2017 visade #metoo på ett skrämmande och alarmerande sätt hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är. Du ska aldrig behöva finna dig i att utsättas för nedvärderande språk, tafsande och sexuella övergrepp. Vare sig du är i skolan, på en konsert, på jobbet, i hemmet eller på tåget. Sverige ska vara tryggt, för alla.

Samtyckeslagstiftning

Vi står bakom samtyckeslagstiftningen, det vill säga att det ska vara förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Inga fler våldtäktsmän ska komma undan med att säga ”Jag förstod inte att hon inte ville”, när det är tydligt att det inte har funnits något samtycke.

Fler fällande domar och hårdare straff

Alltför få anmälda sexualbrott leder till åtal och fällande dom. Vi vill att polisen i högre grad ska prioritera utredningar av sexualbrott och stärka hela rättskedjan för att fler ska fällas för de brott de begår. Det är dessutom alldeles för låga straff för våldtäkt och grov våldtäkt. Därför vill vi höja straffen för dessa brott och även för brottet sexuellt övergrepp. Vi vill även införa brottet ”synnerligen grov våldtäkt” med ett högre straff, för riktigt grova fall. Sexualbrott gör ofta att offret känner skuld och skam. Ett barn som utsätts tvekar ofta att anmäla, ibland långt upp i vuxen ålder. Vi vill att preskriptionstiden, alltså att ett åtal måste ske inom en viss tid efter en händelse, för sexualbrott mot barn ska tas bort helt och att den ska förlängas för övriga sexualbrott. Gärningsmän ska inte gå fria för att offret drabbas av skam, skuld och rädsla i flera år efter övergreppet.

Bättre sex- och samlevnadsundervisning

Sexualbrott måste förebyggas. Vi vill att alla elever ska få en bra sex- och samlevnadsundervisning. Det behövs högre kompetenskrav på lärarna. Därför föreslår vi att undervisning i sex- och samlevnad ska bli obligatorisk på lärarutbildningen. Vi vill också att Skolverket hjälper skolor med den utbildning som behövs. Skolornas skyldighet att ge elever bra sex- och samlevnadsundervisning behöver bli tydligare.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.