Centerpartiet lokalt

Arbetskraftinvandring

Att människor kommer till Sverige för att bo och jobba är bra och bidrar till vår välfärd. Vi vill slopa flera av de onödiga regler som krånglar till arbetskraftsinvandringen. Det handlar om att korta ned handläggningstider och om att göra det lättare för dig som invandrat att starta eget företag. Vi vill också att det ska gå att byta från asylinvandring till arbetskraftsinvandring redan från dag ett.

Centerpartiet vill:

  • Slopa kravet att den som arbetskraftsinvandrar måste jobba med ett visst yrke eller arbetsgivare
  • Värna möjligheten till spårbyte för asylsökande som får jobb
  • Utöka EU:s blåkort för så att fler kan arbeta i Europa

"Vi behöver få fler människor som kommer hit och jobba, särskilt inom välfärden, vi saknar människor med rätt utbildning och erfarenhet idag och ännu mer i framtiden. Det handlar om att kunna få saker gjorda och alla bidrar ju till vår gemensamma välfärd."

Christer Jonsson, Emmaboda

Arbetskraftsinvandring – bidrar till välfärden

Människor som kommer till Sverige för att jobba bidrar till välfärden. Fortfarande finns det regler som krånglar till det i onödan, både för den som vill jobba och för företagen som vill anställa. Det är både onödigt och dumt. Därför har vi en politik som fokuserar mer på kraften som finns och mindre på krånglet som vill begränsa den.

Arbetskraftsinvandring innebär att människor kommer till Sverige från andra länder för att bo och jobba här. Vi tycker att arbetskraftsinvandring är bra. Idag är du som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare låst till det jobb du hade när du först kom hit. Om du skulle vilja byta jobb måste din nya arbetsgivare ansöka om ett nytt arbetstillstånd för att du ska få stanna.

Vi vill ta bort kravet på att du som arbetskraftsinvandrar måste ha en koppling till ett yrke eller arbetsgivare för att få arbetstillstånd. Vi vill också att den som kommit till Sverige som asylsökande snabbare ska kunna ansöka om att bli arbetskraftsinvandrare istället. Vi vill också låta dig som jobbat i Sverige i två år få möjlighet att starta företag. Då ska samma krav gälla för dig som för de arbetskraftsinvandrare som kommer hit för att driva företag från början. På så sätt kan fler gå från anställning till eget företagande.

För att göra det ännu lättare att arbetskraftsinvandra vill vi också korta ner den tid det tar att handlägga ansökningar om arbetstillstånd till max en månad. Vi vill också undersöka om det är möjligt för utomstående med specialiserad kunskap att jobba tillsammans med Migrationsverket med frågor som handlar om arbetskraftsinvandring. Dessutom tycker vi att det ska bli lättare för utländska studenter som inte kommer från Europa att stanna kvar i Sverige för att studera eller jobba. Bland annat vill vi ta bort de studieavgifter som införts för studenter från tredje land så att det blir gratis att studera i Sverige igen och införa en anmälningsavgift.

Arbetskraftsinvandringen regleras på EU-nivå genom det så kallade blåkortsdirektivet och är mycket viktig för EU som helhet Det finns omkring två miljoner jobb i EU som inte tillsätts idag. Därför behöver EU:s blåkortssystem vidgas till att omfatta fler yrkesgrupper. Då kan fler få möjlighet att söka jobb i Europa och arbetsmarknaden bli mer balanserad.

Annika Qarlsson
Talesperson för frågor om arbetsmarknad, integration och jämställdhet. Riksdagsledamot Västra Götala...