Arbetskraftinvandring

Idag sker orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare som bidrar till samhället. Vi vill ändra på de krångliga regler och byråkratin som utvisar duktiga och driftiga människor – och vi vill ändra på det snabbt. Den som försörjer sig själv ska få stanna i Sverige.

Centerpartiet vill:

  • Göra det lättare att komma till Sverige för att starta företag
  • Förbättra EU:s blåkortssystem så att fler kan arbeta i Europa
  • Att problemen med orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare som bidrar till samhället måste lösas snabbt
  • Värna företagarnas möjlighet att rekrytera kompetent personal från andra länder

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Arbetskraftsinvandring – bidrar till välfärden

Vi vill ha en öppen arbetskraftinvandring för att attrahera kompetens på en global arbetsmarknad

Migrationspolitik rör mer än bara flyktingar. Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens. Vi vill därför värna och utveckla dagens regler för arbetskraftsinvandring samt underlätta för studenter och andra grupper. Företag kan avgöra vilka personer de vill anställa bättre än vad Arbetsförmedlingen eller ett fackförbund kan. Det är i företagen jobben växer fram och det är företagen som bäst kan avgöra vilken kompetens de behöver rekrytera. Vår utgångspunkt är att den som försörjer sig själv ska få stanna i Sverige.

Arbetskraftsinvandrare ska ha lätt att komma till Sverige och lätt att stanna så länge de har jobb. Det ska vara möjligt att byta jobb, ansökningsprocessen måste förenklas och mindre felaktigheter ska vara möjliga att åtgärda. I dag fungerar det inte så. Många utvisas i dag av skäl som inte är rimliga, till exempel av misstag som exempelvis arbetsgivaren har gjort för många år sedan. Dessutom är handläggningstiderna långa och EU:s blåkortssystem (om du är medborgare i ett land utanför EU och har fått erbjudande om en högkvalificerad anställning, kan du ansöka om ett EU-blåkort) för svagt för att erbjuda ett hållbart alternativ. En strategi behöver tas fram för hur Sverige ska kunna attrahera rätt kompetens i en växande global konkurrens. Det är viktigt för Sveriges små och medelstora företag och för vår ekonomi som helhet.

En lång rad fall har uppmärksammats, där små misstag har gjort att arbetskraftsinvandrare utvisats. Det har handlat om allt ifrån att den anställde fått jobbet via Linkedin i stället för Arbetsförmedlingen, haft någon hundralapp för lite i lön eller åkt utomlands för att närvara på en begravning. Det är orimliga utvisningar som bygger på allt för hårda regler och tolkningar av lagarna. Vi driver därför förslag för att förebygga detta, bland annat att arbetsgivare ska kunna korrigera misstag i efterhand och på det sättet undvika en utvisning. Det är viktigt att de problem som finns kan lösas snabbt så att Sverige inte förlorar den internationella kompetens vi behöver.

Möjligheten för företagare att komma till Sverige för att driva ett eget företag behöver också underlättas. I dag är reglerna strikta och få kan komma för att bidra med sitt entreprenörskap och sin företagsamhet. Vi måste bli öppnare så att vi bättre kan ta vara på den skaparkraft som människor vill bidra med i Sverige.

 

Talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk talesperson. Riksdagsledamot, Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.