Integration

Människor som är på flykt och som invandrat till Sverige behöver snabbt få en chans att bli en del av vårt samhälle. Det tar alldeles för lång tid i dag. För att integrationen ska fungera behöver man snabbt lära sig svenska och få en chans att börja jobba.

Centerpartiet vill:

  • Göra det billigare och enklare att anställa, och satsa på att nyanlända snabbt ska komma in i samhället.
  • Införa ingångsföretag, en ny företagsform med minimalt regelkrångel.
  • Höja kvaliteten i språkundervisningen.
  • Införa en SFI-peng för att ge valfrihet åt dem som behöver lära sig svenska.

sol-has-bg sol-light-text

Integrationen kommer genom svenska språket och jobb

För att förbättra integrationen behöver det vara enkelt och billigt för företag att anställa. Nyanlända ska också tidigt få lära sig om det svenska samhället. Det kan handla om praktiska frågor, som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller.

Den som behöver ska kunna få vidareutbildning och svenskundervisning. Det är viktigt att nyanlända inte fastnar byråkrati och långa utredningar. Det svenska samhället ska stötta och hjälpa människor till att snabbt skaffa sig en egen försörjning.

Intensivår för nyanlända snabbar på

Vi har varit med och infört ett intensivår för nyanlända. Intensivåret innehåller utbildning i svenska och yrkessvenska, praktik, mentorskapsprogram, vägledning och stöd för att man snabbt ska kunna lära sig om det svenska samhället och komma i arbete.

Gör det lättare att starta företag

Företagande är ett sätt för många nyanlända att etablera sig i Sverige. För att fler ska få chansen att bli företagare måste företagsklimatet förbättras.

Vi vill införa ingångsföretag, en ny företagsform med ett minimum av regelkrångel, där man schablonbeskattas och slipper krånglig administration.

Stärk civilsamhällets roll för integrationen

Föreningslivet och civilsamhället kan vara väldigt viktiga för den som är ny i Sverige. Där finns nätverk, kontakter och jobbmöjligheter.

Vi vill stärka civilsamhällets roll för integrationen. Vi vill bland annat utreda hur statens stöd till civilsamhället kan blir mer långsiktigt och inte som tidigare handla om kortsiktiga projekt.

Höj kvaliteten i SFI, svenska för invandrare, med resultatbaserad peng

Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är inte tillräckligt bra. Samtidigt har vissa utbildningsanordnare visat sig framgångsrika i att lära ut språk. I dag kan inte den som läser SFI välja en annan utbildningsanordnare än kommunen eller de anordnare kommunen upphandlat.

Vi vill därför att det införs en resultatbaserad SFI-peng. Den som ska lära sig svenska får sedan möjlighet att välja var de vill studera, och utbildningsanordnaren får betalt genom en skolpeng som baseras på resultat. På Centerpartiets initiativ har SFI-pengen utretts. Centerpartiet kommer fortsätta arbeta för att bra förslag läggs som gör att ett sådant system kan införas.

Inför etableringslån i stället för etableringsbidrag

Vi vill att kommunerna ska ta ett större ansvar när nyanlända etablerar sig i Sverige. Vi vill se över hur utbetalning och uppföljning av kommunersättningarna kan förbättras.

Vi vill också göra om etableringsbidraget till ett etableringslån. På samma sätt som studenter försörjer sig med studielån bör nyanlända kunna försörja sig med hjälp av lån under sin första tid i Sverige.

Ansvarig talesperson

Martin Ådahl
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot från Stockholms stad. Ledamot i verkställande utskot...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.