Centerpartiet lokalt

Biologisk mångfald

Den svenska naturen innehåller en fantastisk mix av djur och växter, land och hav. Allt hänger ihop på ett imponerande sätt. Att bevara den biologiska mångfalden är viktigt och en stor del av jobbet måste göras av den som äger marken. För oss är det självklart att det är de som känner naturen bäst.

Centerpartiet vill:

  • Låta markägarna få mer att säga till om i det viktiga jobbet att bevara mångfalden
  • Ha en internationell panel av forskare som är experter på biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald och samspelet i olika typer av ekosystem är av grundläggande betydelse för människans liv på jorden.

Skogarna, kusterna, vattendragen och grundvattnet är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett av de största miljöproblemen i världen idag.

Den minskade mångfalden innebär inte bara att naturen påverkas, genom ett fattigare djur- och växtliv. Det innebär också att många av de biologiska resurser och ekosystemtjänster som människan är beroende av för att leva vidare, hotas eller försvinner. Att bevara variationsrikedomen i livet på jorden är därför oerhört viktigt. Det kräver ett ökat internationellt samarbete och att frågan om den biologiska mångfalden uppmärksammas.

För oss är den enskilda markägaren en viktig del i att den biologiska mångfalden bevaras. Därför vill vi utveckla metoder och instrument som utgår från att enskilda markägare vill vara med i arbetet för biologisk mångfald. Vi litar på markägarnas engagemang och förmåga. De har lokalkännedom som är nödvändig och de är också de som känner sin mark bäst. Vi tror att frivilliga åtgärder många gånger är bättre, än att staten helt enkelt bestämmer. Vi vill skydda skogar med höga naturvärden från avverkning, genom att utveckla de frivilliga certifieringar av skogsbruk och produktkedjor som redan finns idag. Då stärks dessutom trovärdigheten för svenska biobaserade produkter

 

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne läns södra.