Cirkulär ekonomi

Tänk dig en värld där alla varor skapas för att enkelt kunna återvinnas. En värld där det är en självklarhet att återbruka saker så länge det går. En värld där alla dina sopor kan användas i ny produktion. En värld där vi inte längre måste bryta nya naturresurser utan redan har allt vi behöver i kretslopp. Det kan låta som en fantasi men med dagens teknik kan det snart bli verklighet. En cirkulär ekonomi är en av våra främsta prioriteringar på miljöområdet.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare att göra hållbara val genom bättre miljöinformation på varor.
  • Införa kvotplikter på återvunnet material i ny produktion.
  • Göra det lättare att lämna in sitt avfall, med vetskapen att det kommer till användning.

sol-has-bg sol-light-text

Enklare att göra hållbara val

Att sluta kretsloppen och minska våra beroenden av att alltid behöva nya naturresurser är inte omöjligt. Med dagens tekniska utveckling blir det allt lättare. Men då måste lagstiftningen uppdateras och det måste bli enklare att göra hållbara och cirkulära val som konsument. För dig som enskild konsument vill vi förenkla och tydliggöra fakta om en varas klimat- och miljöpåverkan genom digitala informationsbärare som vi tycker ska finnas på fler varor, direkt i butiken eller online.

Det första steget är att fler produkter och varor börjar designas för att enkelt kunna repareras, uppgraderas och inte gå sönder efter en viss tid. Vi vill att EU skärper sitt ekodesigndirektiv samt att vi inför kvotplikter, det vill säga lagkrav på att nya varor måste innehålla en viss andel återvunnet material, inte minst saker i plast och textil.

Krav på viss del återvunnet material i nya produkter
I grunden krävs att fler produkter och varor börjar designas för att enkelt kunna repareras, uppgraderas och inte gå sönder efter en viss tid. Vi vill att EU skärper sitt ekodesigndirektiv samt att vi inför kvotplikter, det vill säga lagkrav på att nya varor måste innehålla en viss andel återvunnet material, inte minst saker i plast och textil.

Återvinn mer
Vi har länge förespråkat fler och mer utvecklade producentansvar, vilket innebär att den som sätter en vara på marknaden är skyldig att se till att den materialåtervinns. Vi vill att detta införs för fler materialslag, inte minst textilier. Det ska vara enkelt för dig som konsument att lämna in ditt avfall och uttjänta varor, oavsett var du bor i landet. Samtidigt vill vi se fler högteknologiska anläggningar som kan se till att det avfall du lämnar in renas och blir till insatsvara för nya produkter. När det gäller textilier har Sverige alla förutsättningar att bli en världsledande hubb för hållbart mode.

Uppmuntra delningsekonomin
Vi vill också göra det lättare att dela, hyra och låna produkter inom den växande delningsekonomin – det sparar både på miljön och dina pengar. Att återbruka i stället för att köpa något helt nytt är bland det bästa du kan göra för planeten, det vill vi ska bli lättare och mer attraktivt.

Nya jobb och smarta affärsmodeller
En cirkulär ekonomi är inte bara bra för miljön och klimatutsläppen, den kan också skapa tiotusentals nya jobb och smarta affärsmodeller genom produktens hela livscykel. Här spelar företagen en nyckelroll – om de får rätt förutsättningar är de motorerna i omställningen. Detta behöver underlättas bland annat genom att se över skatter som kan motverka övergången till en cirkulär ekonomi.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.