Lokalt självbestämmande

Vi tycker att det är bra att kommuner och regioner driver på arbetet för en bättre miljö. Genom att ställa hårda krav lokalt kan utvecklingen gå snabbare. Så kallade miljözoner, områden där fordon som förstör miljön är förbjudna, är ett steg på vägen och ska kunna beslutas lokalt.

Centerpartiet vill:

  • Uppmuntra kommuner och regioner att driva på klimatarbetet
  • Införa miljözoner för att minska hälsoskadliga utsläpp och snabba på teknikutvecklingen
  • Att det ska finnas lokala regler för exempelvis dubbdäck

sol-has-bg sol-light-text

Lokalt självbestämmande - för ett hållbart Sverige

Vi vill uppmuntra kommuner och regioner att driva på klimatarbetet, genom att låta dem bestämma mer själva.

Det är bra att kommuner och regioner vill jobba för att miljön ska bli bättre. Det arbetet vill vi uppmuntra. Vi tycker att regionerna själva ska kunna ställa hårda lokala miljökrav. På så sätt går utvecklingen snabbare.

Att införa miljözoner, områden där fordon som förstör miljön är förbjudna, är ett steg på vägen. På samma sätt vill vi att det lokalt ska kunna beslutas om avgifter för dubbdäck där det är mycket partiklar i luften. Vi tycker också att man ska uppmuntra kommuner och regioner att ställa krav på djurskydd och miljöhänsyn i sina upphandlingar.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.