Centerpartiet lokalt

Lokalt självbestämmande

Vi tycker att det är bra att kommuner och landsting driver på arbetet för en bättre miljö. Genom att ställa hårda krav lokalt kan utvecklingen gå snabbare. Så kallade miljözoner, områden där fordon som förstör miljön är förbjudna, är ett steg på vägen och ska kunna beslutas lokalt.

Centerpartiet vill:

  • Uppmuntra kommuner och landsting att driva på klimatarbetet
  • Införa miljözoner för att minska hälsoskadliga utsläpp och snabba på teknikutvecklingen
  • Att det ska finnas lokala regler för exempelvis dubbdäck

Lokalt självbestämmande - för ett hållbart Sverige

Vi vill uppmuntra kommuner och landsting att driva på klimatarbetet, genom att låta dem bestämma mer själva.

Det är bra att kommuner och landsting vill jobba för att miljön ska bli bättre. Det arbetet vill vi uppmuntra. Vi tycker att regionerna själva ska kunna ställa hårda lokala miljökrav. På så sätt går utvecklingen snabbare.

Att införa miljözoner, områden där fordon som förstör miljön är förbjudna, är ett steg på vägen. På samma sätt vill vi att det lokalt ska kunna beslutas om avgifter för dubbdäck där det är mycket partiklar i luften. Vi tycker också att man ska uppmuntra kommuner och landsting att ställa krav på djurskydd och miljöhänsyn i sina upphandlingar.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Riksdagsledamot Östergötland. Miljöpolitisk talesperson.