Miljölagstiftning

Vi tycker att det ska vara dyrt att begå miljöbrott, mycket dyrare än vad det är idag. Därför vill vi stärka skyddet för miljön, både i Sverige och i andra länder. Samtidigt vill vi minska onödigt byråkratiskt krångel. Det ska vara enkla processer för att få tillstånd när det kommer till lagar och miljö.

Centerpartiet vill:

  • Stärka miljöskyddet, både i Sverige och utomlands
  • Ha höga böter så att det aldrig lönar sig att begå miljöbrott
  • Tillsammans med EU jobba för att skydda miljön utanför Sveriges gränser

sol-has-bg sol-light-text

Skärp lagen och minska byråkratin

Vi har ett ansvar att ta hand om vår miljö. Därför behöver vi skydda den bättre genom stärkta lagar. Att begå miljöbrott ska aldrig löna sig, tvärtom ska det vara dyrt med kännbara böter.

Vi vill att företag som begår miljöbrott ska få böta utifrån hur stort företaget är. På så sätt blir det lika kännbart för alla som bryter mot miljölagen. Dessutom tycker vi att de företag som gång på gång bryter mot lagen ska straffas hårdare.

Samtidigt som vi vill att reglerna och bötesbeloppen skärps vill vi minska byråkratin. Det ska vara enkla processer för att få tillstånd när det kommer till lagar och miljö.

Även utanför Sverige behöver vi jobba för att miljölagarna följs. Här har EU en viktig roll att spela. Ett exempel är ett inrättande av en europeisk miljödomstol samt starkare regelverk kring utsläpp till havs.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.