Nedskräpning

Ett av vår tids stora miljöproblem, såväl i Sverige som globalt, är nedskräpning. Om utvecklingen inte bryts så tyder allt mer på att det snart finns mer plast i våra hav än fisk. Under varma sommardagar fylls våra parker och naturområden med skräp och sopor som besökare lämnar ifrån sig. Vi vill se nya krafttag för att råda bot på detta problem.

Centerpartiet vill:

  • Långsiktigt fasa ut fler engångsartiklar i plast och minska överpaketering.
  • Se ett gemensamt pantsystem för burkar och PET-flaskor för hela EU.
  • Utveckla arbetet med att forsla bort och återvinna övergivna fritidsbåtar.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Stoppa nedskräpningen

Skräp på land och i haven skadar naturen och djurlivet. Fåglar, fiskar och marina däggdjur riskerar att äta eller trassla in sig i plastskräp och övergivna fiskenät.

Längs den svenska västkusten beräknas flera tusentals kubikmeter med skräp flyta i land varje år. Parker och grönområden i våra städer förvandlas vissa dagar till soptippar.

Detta är helt oacceptabelt och mer måste göras snarast.

Vi har bara kommit en bit på vägen

Att minska nedskräpningen i samhället har länge varit en högt prioriterad fråga för oss. Flertalet åtgärder som vi under lång tid har stått bakom har de senaste åren blivit verklighet. Engångsartiklar i plast, såsom sugrör, plastbestick och snabbmatsbehållare, har fasats ut på EU-nivå. Nedskräpning med fimpar och snus kan nu bötfällas direkt på plats. Allt fler kommuner arrangerar skräpplockningsdagar och skräpmätningar.

Fasa ut ännu fler engångsartiklar av plast

Även om nedskräpning är en kommunal fråga så finns det mycket mer att göra nationellt och inom EU. Vi vill långsiktigt att ännu fler engångsartiklar i plast ska fasas ut från den europeiska marknaden och att produkter som innehåller mikroplast byts ut mot mer hållbara alternativ.

Mycket av dagens skräp består av olika förpackningar av olika slag som ofta är gjorda i plast. Detta är något som vi vill se åtgärdat genom att skärpa EU:s förpackningsdirektiv.

Ett effektivt sätt att minska vissa typer av nedskräpning är införa pantsystem. Det är också ett bra sätt att behålla produkterna i ett cirkulärt kretslopp.

Utveckla pantsystemen

Vi vill att pantsystemet för aluminiumburkar och PET-flaskor kortsiktigt samordnas med våra nordiska grannländer och Tyskland, givet hur stor gränshandeln är mellan länderna. På sikt vill vi också att Sverige ska driva på EU att ta fram ett gemensamt system för hela Europa.

Inför skrotningspremie på båtar

Vi vill också se skärpta åtgärder för att undvika att uttjänta fritidsbåtar i plast dumpas i naturen. De innehåller ofta giftiga ämnen från en tid då lagstiftningen inte var lika utvecklad. Detta skapar långvariga miljöskador då ämnen läcker ut i vattendrag eller ner i marken.

Vi vill införa en permanent skrotbåtspremie som gör det mer attraktivt att lämna in sin gamla båt för återvinning. Vi vill också förstärka kommunernas möjligheter att omhänderta dumpade skrotbåtar och vrak även om ägaren inte går att identifiera, något som inte är möjligt i dag.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.